Upit za analizu

Izvještaj o analizi pruža detaljno viđenje stanja cjelovitosti vašeg organizma te uzroka poremećaja na tjelesnom planu kao i problema na doživljajnom planu sebe i okoline. Kako bih ga dopunio odgovorima na probleme koji vi sami osjećate kao trenutno najvažnije a koji su vas potakli da zatražite moje mišljenje, opišite ih ukratko ili ako vam je lakše poslužite se slijedećim upitnikom.

Ispunite polja unosa označena sa *. Na ostala pitanja odgovorite ukoliko ih smatrate za vas osobno važnima a tiču se doživljaja sebe ili odnosa sa okolinom. Osobni pristup kao i privatnost su važni uvjeti naše suradnje. Vaša e-mail adresa, sve osobne informacije kao i sadržaj kontakata čuvaju se u tajnosti i neće biti date nikome na raspolaganje.

 

Poruka se šalje...
Poruka je poslana!
Došlo je do greške, poruka nije poslana.


Ili, molim Vas kontaktirajte me izravno na moju E-mail adresu : cypryn8@gmail.com