Pitanja i odgovori

 

Koje vrste problema su prikladne za Cyprýn Metodu?
Svaka vrsta fizičkog oboljenja ili psihološkog poremećaja može biti predmet terapije. Ako ozbiljno razmišljate o terapiji samo-ozdravljanja vaš problem zaslužuje detaljnu analizu uzroka i personaliziranu pomoć. Akutna, kronična ili degenerativna bolest (kao rak ili druga) može biti razriješena ukoliko se ne radi o terminalnoj fazi raspada organa te ako postoje osobna volja da se slijede terapijske upute i primjene nove navike. Činjenica je da velik broj fizičkih bolesti ima svoje psihološku (emocionalnu) pozadinu (tako zvanu psihosomatsku uvjetovanost nastanka). Druge su pak uzrokovane nasljedno, utjecajem fizičkog ambijenta ili socijalnog okruženja. Najčešće uzroci su višeznačni i kombinirani. Cypryn Metoda ih dovodi do razrješenja simultano, istovremenim čišćenjem tjelesnih memorija i revizijom sjećanja.

Pamćenje tijela, je li to nešto novo?
Znanstvena  istraživanja tumače tijelo kao komunikacijski sustav sposoban da prima, pohranjuje i prenosi informacije osobnih iskustava. Koncept tjelesnog pamćenja kako ga tumači Cyprýn Metoda autentičan je, zasnovan na nezavisnom istraživanju , stvarnom terapeutskom iskustvu i rezultatima procesa samo-ozdravljanja i regeneraciji bolešću oštećenih organa i tkiva.

Što je tjelesno pamćenje?
Cyprýn Metoda razlikuje dva oblika tjelesnog pamćenja ili memorija:
• Memorija Projekta savršenog zdravlja  osnovna je urođena memorija. Ona čuva pamćenje cjelovitosti i funkcionalnosti svakog tjelesnog tkiva, organa ili tekućine. Memorija Projekta čuva i pamćenje na međuovisnost i ulogu svakog djelića tijela na očuvanju tijela kao cjeline, te jedinstva tijela, uma i duha.
• Stečene memorije su zabilježbe svih iskustva suprotstavljenih  urođenom ustroju tijela - Memoriji Projekta savršenog zdravlja. Kako su te novostečene memorije nepoznate dimenziji Projekta i ne potvrđuju principe njegovog postojanja, tijelo i um su prisiljeni upamtiti ih. Nagomilane protekom vremena stečene memorije opterećuju i guše Projekt, umanjujući na taj način životnu snagu tijela i uma. Stečene memorije nastaju pamćenjem  iskustva stresnog karaktera nataložene u pamćenju tijela. Prvi su uzrok pojave svake smetnje i bolesti.

Kako i što tijelo pamti?
Tijekom cijelog života tjelesna tkiva i organi pamte sve utjecaje i skupljaju traumatska iskustva. Njihovo je pamćenje savršeno. Ne zaboravljaju kao što se to događa sa pamćenjem našeg uma. Stečene memorije stvaraju napetosti koje remete funkcije tijela. Ustanovljeno je da su sve akutne i kronične smetnje ili bolesti  uzrokovane nakupljanjem stečenih memorija. Možemo ih klasificirati po vremenu njihovog nastanka:
- iskustva duha prije začeća,
- memorije naslijeđene od roditelja,
- memorije zabilježene od ploda u majčinoj utrobi,
- memorije uzrokovane od majke, oca, članova porodice nakon rođenja osobe,
- socijalno okruženje i društveni običaji,
- osobni način shvaćanja, mišljenja, izbora, odluka, ponašanja, navika i djela,
- hrane,
- druge uzrokovane  utjecajem fizičkog okruženja.

Da li odobravate koncept o razvoju tjelesnog pamćenja?
Bio-fizičari tijelo doživljavaju kao napredan komunikacijski sustav, kao matricu ili osnovu sposobnu da skladišti informacije životnih iskustava i time se razvija. Ali kao komunikacijski sustav tjelesni um je istovremeno nerazdvojan dio Univerzalne Svijesti (SveUma). Njegova je sposobnost pamćenja nije tek napredna nego je neograničena – apsolutna. Stoga je neprihvatljiv koncept ‘razvoja’ memorijske sposobnosti ili pamćenja ljudskog tijela. Konačno, kada bi osoba svoju slobodnu volju podredila Univerzalnoj Svijesti tada bi i svaki oblik ponašanja ili radnje kod osobe bio savršen i oslobođen suvišnih iskustava i učenja kao posljedice osobnog izbora.

Da li tijelo osjeća?
Sposobnost osjećaja je preduvjet svakog pamćenja. Ljudsko je tijelo apsolutno inteligentno! Njegova je osjetljivost i inteligencija zasnovana na poštivanju izvornog principa trojstva: majka – dijete – otac, jednakosti i jedinstva. Mentalni koncepti, misli, akcija i osjećaji, kada potvrđuju ove principe, osnažuju tijelo i um. Nedostatak razumijevanja jedinstva i harmonije uma-tijela-okoline, uzrokuje žalost, strah, nesigurnost, agresivnost, napuštenost, potištenost, razočaranja i slično. Ovi simptomi su suprotni onom što je izvorno utjelovljeno kao Volja SveUma.  Oni su odraz  raskoraka između podvojene svijesti osobe s jedne i Izvorne Volje u sebi koju nisu upoznali, s druge strane. Nedostatak iskustvene spoznaje  i  svjedočenja Jedinstva  u SveUmu stvara traume, umanjuje životnu snagu i narušava zdravlje osobe.

Što je SveUm?
SveUm ili Univerzalna Svijest je prapostojeća umna dimenzija koja prožima svaku materiju. Prisutna je u svakom djeliću ljudskog tijela jednako kao i u svoj prirodi koja nas okružuje. U našem tijelu jednako kao u našem umu SveUm  zastupa principe neuvjetovane ljubavi, jedinstva, cjelovitosti i pravednosti. SveUm treba biti shvaćen kao kreator svake organske i anorganske forme i moderator njihovog zajedničkog harmoničnog supostojanja. Dokazi postojanja dimenzije SveUma su bezbrojni. Eksperiment sa vodom koja smrznuta tvori savršene kristalne forme kada se prema njoj ophodimo sa poštovanjem, zahvalnošću, mislima, muzikom ili riječima koji odražavaju ljubav. Kristalne su forme pak kaotične kada se vodi upućuju misli koje odražavaju mržnju, nepoštovanje. Zamrznuta voda tvori  amorfne forme u slučaju raznih vrsta fizičkog zagađenja. Biljke i životinje kada se prema njima odnosimo sa ljubavlju rastu zdravije. SveUm je kreator Memorije Univerzalnog Projekta svake materije i živog bića kao nedjeljivog elementa prirode. Postojanje i djelatna moć SveUma se najizrazitije očituje primjenom Terapijskih Uputa Cyprýn Metode samo-ozdravljanja.

Kako Memorija Projekta dokazuje svoje postojanje?
Projekt svakog dijela ljudskog tijela prisutan je i u slučaju kada neki dio tijela nedostaje. Dio tijela operacijom odstranjen ili nesretnim slučajem izgubljen svojom je memorijom Projekta  (cjelovitosti) i dalje prisutan. Kako bi drugačije invalidna osoba osjećala bol u nozi koju više nema?
Svaki iz cjeline izdvojeni i odstranjeni dio posjeduje memoriju cijelog iz kojega je izdvojen i posjeduje svoju 'unutrašnju' Volju da se ponovno vrati u svoje izvorno ili prirodno stanje cjeline. To svojstvo je uzrok pojave zbog koje  tvari izdvojene iz svojeg prirodnog cjelovitog stanja postaju agresivne po svoju okolinu. Neke nestabilne kemijske komponente tako imaju potencijal da eksplodiraju dok su njeni sastojci kao dio prirode stabilni i bezopasni. Kemijski elementi izdvojeni iz prirodnih sirovina postaju agresivni i aktivni u kemijskim procesima u nastojanju da povrate prijašnju, sada izgubljenu prirodnu cjelovitost. To je razlog zbog kojega se moramo vratiti poštovanju i razumijevanju prirode u potrazi za zdravljem i izgubljenom cjelovitošću.

Koje su posljedice nepoštivanja Univerzalnog Projekta hrane?
Ljudsko je tijelo stvoreno da prepoznaje i koristi prirodnu hranu. Ono ne prepoznaje kemijske dodatke poput konzervansa, hormona, sintetskih vitamina kao ni GMO sastojke prisutne u hrani.
Necjelovita hrana ne može tijelu pružiti potrebnu podršku. Necjeloviti prehrambeni sastojci u nastojanju da sami obnove svoju cjelovitost, prema svojem Projektu, vežu se za tjelesne strukture oduzimajući tijelu energiju i smanjujući njegov vitalitet.  Otuda i tvrdnja o štetnosti rafiniranih tvari: šećera, brašna, soli i riže, kao bijelim otrovima. Jedan od rezultata takvog neznanja i prehrambenih navika nalazimo u statistikama velikog porasta pojavnosti raka debelog crijeva. Industrijska i GMO hrana dovodi do degeneracije tijela i njegovih reproduktivnih funkcija. Stoga i upotreba industrijski h lijekova ima razorne posljedice za tijelo.

Kako iskustvo koje se dogodilo godinama ranije može još uvijek biti prisutno u pamćenju tijela?
Za razliku od našeg spekulativnog uma tijelo ništa ne zaboravlja. Stečene memorije bivaju bilježene slojevito jedna za drugom protekom vremena. Moguće je analizom odrediti i vrijeme nastanka
onih memorija koje su bile od presudnog značaja za sadašnje zdravstveno stanje osobe. Pamćenje tijela je neprekidan proces koji počinje prije začeća osobe a nastavlja se u majčinoj utrobi kao i nakon rođenja. Bezbroj novih informacija biva pohranjeno u mnemoničkom prostoru organa i tkiva. Ovaj proces pamćenja tijela nastavlja se jednakom preciznošću tijekom cijelog života.

Kako mogu znati da li imam tjelesne memorije?
Ispravno bi pitanje bilo: da li osjećate ikakvu smetnju na fizičkom ili psihičkom planu, kroničnu poteškoću ili imate li ikakvu bolest dijagnosticiranu. Nemir, nesanica ili bilo koji drugi emocionalni poremećaj također su indikatori postojanja tjelesnih memorija. U tom slučaju možete također biti sigurni ne samo u njihovo postojanje već i u njihov aktivni utjecaj na smanjenje vašeg zdravlja. Ako ih i ne osjećate budite sigurni da su one u vašem tijelu zabilježene. Prema tome pitanje nije imate li ili ne stečene tjelesne memorije već koji je njihov izvor ili porijeklo te na koji način one utječu na stanje vašeg tijela, pojedinih organa, vaš način doživljaja sebe, okoline , vaše razmišljanje djela i osjećaje. Detalji  koje nudi  Cyprýn analiza osnovno je znanje na kojemu se zasniva čišćenje memorija bilo kao sredstvo samoliječenja ili prevencije bolesnih stanja.

Zašto tijelo uopće pamti?
Život je sredstvo i put na kojemu tijelo i um uče kako preživjeti prilagođavajući svoje funkcije. Sve promjene okolnosti bivaju upamćene i neprekidno prenašane u sveprisutnu i objedinjujuću dimenziju SveUma ili Univerzalne Svijesti. Sumirana iskustava - memorije pojedinaca dovode do promjena Projekta ljudske vrste. Tako modificiran Projekt osigurava slijedećoj generaciji prilagodbu promijenjenim uvjetima okoliša omogućavajući produžetak opstanka vrste.

Kako stečene memorije utječu na tjelesne funkcije?
Odgovor tijela na stečene memorije ovisi o vrsti memorija koje su uzrokovale tjelesni ili umni stres. Što duže vrijeme stečene memorije ostaju neotkrivene, mogućnost da prouzroče štetu na organizmu je veća. U tijelu pohranjene memorije mogu uzrokovati akutnu upalu koju prati na početku povećani stanični metabolizam  (izmjenu tvari).  Slijedi zamor tkiva, potom smanjeni  metabolizam i funkcionalnost tkiva ili organa koji obilježava ju njihovo kronično stanje. Kronično stanje tkiva vrlo se često potom razvija u degenerativno. Postupno i druge vrste zastoja tjelesnih funkcija i problema mogu iskrsnuti. 

Kako stečene tjelesne memorije utječu na emocionalno stanje i psihu?
Stečene memorije uzrokuju funkcionalne promjene u materiji tijela i mozga. Kao posljedica javljaju se emocionalni problemi. Memorije upamćene utjecajem fizičkog ambijenta tako mogu izazvati probleme na psihičkom planu. Emocionalni stres biva upamćen u tijelu uzrokujući  bolesne promjene organa.

Možemo li stečene memorije smatrati dobrima ili lošima?
Ne postoje ni dobre ni loše stečene  memorije ako prihvatimo stajalište da su sva iskustva koja stječemo tijekom života potrebna za osobni razvoj i razvoj vrste. Sve stečene memorije utječu na tijelo, potiču našu umnu i obogaćuju duševnu dimenziju. Na kraju možemo logički zaključiti da duh osobe biva privučen više ili manje riskantnim izazovima novih iskustava od kojih su neka ponekad neizbježna.

Kakva je to sposobnost koja vam omogućava da izradite analizu?
Analiza se ne zasniva na intuiciji niti na vidovitosti. Živčana osjetljivost razvijana je tijekom tri desetljeća nezavisnog istraživanja i neprekidne terapijske prakse. Potreba raznovrsnog  sagledavanja cjelovitosti unaprijedila je kvalitetu analitičkog pristupa i neposredno utjecala na razvoj metode samo-ozdravljanja.  Analitički i terapijski elementi Cyprýn Metode čvrsto su međusobno povezani tvoreći jedinstven sustav cjelovitog samo-ozdravljanja. Više o analizi pročitajte pod naslovom Analiza.

Što je to čišćenje memorija ?
Proces čišćenja memorija otklanja emotivni štetan element stresa iz samog sadržaja memorije. Ako su te memorije dostupne svijesti sebe-iscjelitelja, iskustva na koja se te memorije odnose ostaju i dalje u njegovu sjećanju ali  oslobođene razornog utjecaja na tijelo i um osobe.

Kako se provodi čišćenje stečenih memorija?
Cyprýn Metoda polazi od postojanja memorija dostupnih i onih nedostupnih sjećanju klijenta. Stoga razlikuje i dva postupka njihovog čišćenja:
- Evolutivna Refleksija postupak je direktnog čišćenja memorija dostupnih sjećanju. Oslobađa sjećanja razornog utjecaja nespremnosti osobe da iskustvo prihvati kao čistu činjenicu bez emotivnog naboja. Tijekom procesa čišćenja iz upamćenih se sadržaja otklanja emotivni stresni element koji ima štetno djelovanje i izaziva najrazličitije smetnje i bolesti. Čišćenje  ne izaziva brisanje pamćenja na događaje kojih se osoba prisjeća. 
- Uvjetovano čišćenje memorija nedostupnih sjećanju klijenta, čije je postojanje i patogeni učinak analiza utvrdila. Ovaj tip memorija osoba može očistiti vodeći 'dijalog' sa u sebi sadržanom dimenzijom SveUma. Način vođenja dijaloga opisan je u Terapijskim Uputama.  Više o tom postupku možete pročitati pod naslovom Terapija

Može li tjelesne memorije očistiti klijent sam?
Čišćenje memorija je mentalni proces koji obavlja klijent sam slijedeći pisane terapijske upute. Izvanredna prednost Cyprýn Metode je upravo u tome što klijent najveći dio ozdravljujućeg procesa obavlja samostalno. Terapijske Upute daju detaljan opis postupanja čišćenja svih vrsta memorija oprečnih vašoj cjelovitosti. Više o uputama pročitajte pod naslovom Terapija

Koji je rezultat čišćenja memorija?
Postignuto očišćenje je trenutno. Ono je popraćeno tjelesnim kao i senzacijama na umnom i psihičkom planu. Pruža osjet opuštanja, osvježenja i snaženja . Ponovljena analiza stanja pokazuje da je čišćenje većine organa, tkiva i tjelesnih tekućina potpuno. Tek u ponekim od teško oštećenih tkiva i organa kontrolna analiza može ustanoviti ostatke onečišćenja. U tom slučaju dopunske terapijske upute daju informaciju o tome koje postupke čišćenja je potrebno produbiti i koje memorije naknadno očistiti.

Tko je tu iscjelitelj?
Univerzalna Svijest ili SveUm je pokretač ili katalizator sebe-ozdravljujučeg procesa. SveUm je jedini učinkoviti iscjelitelj sposoban obnoviti zdravlje i osloboditi tijelo od bilo koje vrste poznatih bolesti. Dok je bolest napredovala SveUm je poticao, putem boli ili drugih smetnji, osobu da prepozna nepodnošljivo zdravstveno stanje, pozivajući ga na promjenu.  Jednom prepoznata, dimenzija SveUma pokreće i sudjeluje u procesu ozdravljanja, deaktivirajući stečene memorije koje su dovele tijelo i um u stanje smanjenog vitaliteta ili bolesti. Na taj način sami ozdravljate svoje tijelo i um. Vi postajete izvršitelj Volje SveUma za vašim ozdravljenjem.

Kako se odvija samo-ozdravljanje?
Urođena memorija Projekta savršenog zdravlja koja je u dosadašnjem tijeku života bila ometana ili onemogućena čišćenjem memorija biva oslobođena nataloženih memorijskih nečistoća . To je jedini pošten, pouzdan i učinkovit način da se obnovi zdravlje. Znanje ponuđeno u terapijskim uputama uz vašu intuitivnu sposobnost prepoznavanja memorijskih sadržaja  tijela i uma dozvoliti će vam da uspješno obavite proces i čuvate svoje zdravlje u vremenu koje je pred vama. Svijest o svojim posebnostima, prihvaćanje i  zahvalnost za sva prošla iskustva koja su obogatila vašu osobnost i darovala vam mudrost jedini su put rješenju trauma i začetka zdravog i kreativnog življenja.

Da li ću imati potrebu za direktnom terapijskom pomoći?
Ponovljena analiza može pokazati da neka teško oštećena tkiva ili organi pokazuju i nadalje određeni stupanj memorijskog zagađenja nakon što ste obavili sve terapijske upute. Ta tkiva i organi ne prepoznaju svoju ulogu vlastitog održanja kao ni pripadnosti cjelini tijelo- um- duh. Oni zbog duge bolesti još nisu potpuno svjesni da cjelokupno tjelesno zdravlje zahtjeva njihovu suradnju na održavanju zdravlja bića kao cjeline, usprkos činjenici da je njihova vitalnost i funkcionalnost znatno poboljšana. To njihovo otuđenje treba biti razriješeno. Konačnu objedinjujuću terapiju tijela-uma –duha obavlja sam autor. Ova terapijska intervencija na daljinu je redoviti dio terapijskog paketa.

Dali je  moguće kombinirati medicinski tretman sa Cyprýn Metodom samo-ozdravljanja?
Samo postupak Evolutivne Refleksije® koji čisti memorije dostupne svijesti moguće je kombinirati sa upotrebom lijekova. Ovaj postupak jača organizam i pospješuje otpornost tijela. Ostali postupci Cyprýn Metode nisu komplementarni sa uzimanjem lijekova i drugim agresivnim metodama poput kemoterapije ili zračenja. Razlog ovog ograničenja leži u činjenici da organizam koji je potpuno očišćen od svih memorijskih uzroka postaje preosjetljiv i reagira na lijek kao tijelo novorođenog djeteta a to znači da bi do tada 'normalna doza' lijeka  postala prekomjerna. Lijekovi  su dodatni zagađivači i spadaju u vrstu utjecaja koji  u organizmu stvaraju  pridodane memorijske zapreke i time sprečavaju prirodni proces ozdravljanja. Konačno potrebno je napomenuti da lijekovi samo ublažavaju simptome bolesti, produžuju i otežavaju regeneraciju organskih funkcija i obnovu zdravlja.

Može li se Cyprýn Metoda smatrati alternativnom medicinskom tretmanu bolesti?
Ne možemo je nazvati alternativnom jer ne može biti usporediva sa medicinskim tretmanom. Ona je mnogo više od alternativne. Ona je potpuno drugačija od medicinskog tretmana iz razloga jer ne samo da liječi već  obnavlja zdravlje, što se za medicinske metode ne može ustvrditi.  Kada se Cyprýn Metoda  prihvati kao cjelovita i nezavisna metoda samo-ozdravljanja ona regenerira organizam od svakog oblika bolesti ma koliko njegov naziv opako zvučao. To je moguće jer ona u proces ozdravljanja uključuje dimenzije tijela, uma i duha.

Kako se korisnik Cyprýn Metode osjeća nakon njene primjene?
Osjetilni su doživljaji mnogobrojni i toliko različiti prema izjavama onih koji su metodu primijenili da ih je teško opisivati. Kako biste ih osjetili tijekom primjene terapijskih uputa potrebno je da opustite tijelo i disanje, osluškujući sve moguće signale tijela i uma.

Da li je moguća ponovna pojava bolesti ili smetnje?
Iskustvo upozorava da se stečene memorije od oca ili majke iako potpuno očišćene tijekom primjena uputa mogu ponovno aktivirati sa blažim posljedicama. To se događa ukoliko je osobna povijest klijenta snažno opterećena nerazumijevanjem pojedinog od roditelja ,njegove uloge ili posebnom voljom kojom je roditelj djelovao protiv djetetovog integriteta bilo za vrijeme majčine trudnoće, djetinjstva ili kasnije. Otac i majka su ključni činitelji cjelovitosti osobe. Ukoliko kontrolna analiza ukazuje na novo ili obnovljeno zagađenje dimenzije oca ili majke u osobi klijenta, tada dodatne terapijske upute točno navode potrebu ponovne revizije memorija oca ili majke kao i na moguću potrebu ponavljanja postupka u kriznim trenucima koji mogu naići. Na taj način klijent prati sam sebe dok njegova svijest i razumijevanje učvršćuju njegovu fizičku i psihičku stabilnost izgradivši u sebi izvorni lik oca i majke. Greške u ponašanju ili nepoštivanje savjeta u pogledu prehrane mogu također uzrokovati naknadno memorijsko zagađenje. U takvom slučaju biti će potrebno obaviti novu analizu stanja vitaliteta i memorijskog zagađenja do punog prihvaćanja i primjene nove discipline.
 
Kako Cyprýn Metoda djeluje  u slučaju virusnih i bakterijskih oboljenja te imunih bolesti?
Čišćenjem stečenih memorija tijelo se oslobađa virusnih i bakterijskih zagađenja svake vrste. Regenerirana memorija Projekta čini tijelo otpornim na virusna i bakterijska zagađenja. Potrebna je i dosljedna primjena uputa u pogledu prehrane.

Kako ću znati da je samo-ozdravljujući proces regeneracije završen?
Nestanak smetnje ili simptoma bolesnog stanja prvi su znakovi obnove zdravlja. Stabilni porast tjelesne snage i dobro raspoloženje slijede prve  znakove. Ponovljena Cyprýn Analiza ili ponovljeni klinički nalazi, kada ih smatrate potrebnima, mogu potvrditi zdravo stanje i obnovu funkcija tijela. Vaša spremnost da prepoznate moguće budući životne zamke i suočite se novim izazovima dati će vam dokaze vaše spoznajne promjene i rasta. Proces ozdravljanja je izuzetno brz a mjeri se u danima ovisno o težini oboljenja.

Kako dugo traje kontakt sa terapeutom savjetnikom?
Terapijska procedura Cyprýn Metode obično biva kompletirana u roku od 20 dana. Taj se period može i protegnuti u slučaju degenerativnih i kancerogenih oboljenja do 40 dana kako bi i kliničke kontrole potvrdile postignuti uspjeh.  U svakom slučaju kontakt sa klijentom može potrajati toliko koliko on sam osjeća potrebu da se konzultira kako bi stekao sposobnost da se uspješno suočava sa raznim životnim situacijama, kako bi izbjegao ili predvidio situacije fizičkog i psihičkog stresa.

Kako osigurati trajnost rezultata samo-liječenja?
Cijeli proces: analiza, terapijske upute, kontrolna analiza, dopunske terapijske upute dovode klijenta do iskustvenog uvjerenja da novo usvojeno znanje i nezavisnost u samoliječenju učinkovito unapređuju njegovo zdravlje. 
Nema nikakvog automatizma u nastojanju da sačuvate zdravlje. Stoga ne postoji 'mentalno programiranje' kojim biste mogli osigurati zdravlje. Očuvanje zdravlja zahtjeva vašu svjesnu prisutnost i aktivnu usklađenost sa usvojenim načelima koje metoda promiče.

Koja je uloga praćenja i savjetovanja?
Klijent koji se želi i nadalje savjetovati u vezi osobnog napredovanja na zdravstvenom i drugim životnim područjima dobro je došao iz razloga što nova svijest o vlastitoj osobnosti otvara nova pitanja i nove životne situacije. Klijent ima mogućnost savjetovati se u vezi osobnog položaja kako bi sačuvao svoj moralni, psihički I fizički integritet. Nakon ovladavanja problemom ozdravljanja aspiracije klijenata često prelaze u prostor razvoja umijeća i sposobnosti kojima će ostvariti uspješnu budućnost.
Upućujem vas stoga na sadržaj seminara Mobilitas Originaria Metoda koja predstavlja vrhunsko znanstveno dostignuće na području pedagoških znanosti koje razmatraju temu spoznajnog rasta i samo-usavršavanja na osobnom ili profesionalnom planu.

Imate pitanje na koje niste našli odgovor ovdje?
Pošaljite ga e-mailom. Odgovore na pitanja u vezi moje prakse.