Terapija

Uloge

Nema mističnog vođe, terapeute, posrednika ili liječnika koji treba učiniti nešto za vas a što vi sami za sebe ne biste mogli učiniti Cyprýn Metodom. Tu je jedina i uvijek ista savršena i sveznajuća dimenzija, u svakoj osobi prisutna, koja upozorava i pritišće špekulativni um osobe da samu sebe istražuje i razumije. Onaj ja - koji traži rješenje i onaj tko vam ga daje opet je samo vaše – ali ovaj puta savršeno JA! Ta univerzalna dimenzija je velikodušni terapeuta koji je uvijek spreman da pruži jedino pravo rješenje. Vraćanje znanja i brige o zdravlju osobi samoj, osnovni je moralni i djelatni princip Cyprýn Metode. Metoda stavlja težište na samostalno obavljanje terapijskog postupka od strane samog tražitelja pomoći. Daje tražitelju učinkoviti terapijski alat kao i upute za održavanje zdravog stanja nakon postignutog zdravlja. Takav stav zasniva se na činjenici da u osobi samoj već postoje dvije vrste znanja:

Uloga je terapijskog savjetnika da to znanje prenese tražitelju Terapijskih uputa i prati napredak njegovog rada na ozdravljanju sebe samog.

Terapijske Upute za samo-ozdravljanje i održavanje zdravlja    

Svaki problem naveden u izvještaju o rezultatima Cyprýn analize u Terapijskim uputama nalazi svoje razrješenje. Iako bolesti prema liječničkoj dijagnozi nose svoje ime, za nastanak iste bolesti kod svake osobe postoje drugačiji prvi uzroci. Ti uzroci su nosioci osobnosti koje nas kao osobe čine različitima jednu od druge i različitima u odnosu na jedinstveni Univerzalni Projekt ljudskog bića.
Terapijske su upute detaljan i personaliziran priručnik samo-liječenja na otprilike 10 stranica, kojeg je jednostavno slijediti. Ova Metoda je ujedno i preventivno sredstvo. U tom smislu otklanja još nezamijećene slabosti, koje bi ako ih se ne otkloni, u kasnijoj životnoj dobi mogle dovesti do problema i razvoja težih oboljenja.
Terapijske Upute su alat koji omogućava svakoj osobi da pokrene ubrzani proces ozdravljenja i obnavljanja svih oštećenih tkiva po uzoru na Univerzalni Projekt zdrave osobe, bez obzira na vrstu bolesti. Preneseno znanje samo-liječenja izrazite je učinkovitosti, snažnih doživljajnih efekata i brzih promjena i povratka u iskonsko stanje zdravlja. Čišćenje memorija tijela uma i duha otklanja uzroke svake bolesti i smetnje koje je tijelo u prošlosti upamtilo. Uz promjenu štetnih navika, nema bolesti koja se ovom sveobuhvatnom postupku samo-ozdravljanja može oduprijeti.
Da biste novostečenu čistoću Projekta zdravlja održali potrebno je da korigirate odnos prema sebi i okolini. Uputama su pridodani i savjeti vezani uz ambijent i prehranu te promjenu navika i ponašanja. Promjene koje ćete doživjeti i znanje koje ćete steći pružaju sigurnost u sebe, optimizam i vjeru u svaki vaš slijedeći korak u novo stečenom zdravlju. Svaki budući doživljaj i životna situacija neće biti uzrok nove traume već slijedeći u nizu životnih zadataka kojemu treba sagledati Svrhu i sa spremnošću ga prihvatiti.

Postupak 1. Evolutivna Refleksija .– Revizija - čišćenje prvih uzroka  (prepoznavanje) memorija dostupnih sjećanju
Postupak obavljate samostalno slijedeći jednostavan i detaljno opisan postupak. Svaka osoba ima drugačiji način doživljavana sebe i okoline, drugačija osobna iskustava i memorizirane sadržaje tijela i uma kojih se može prisjetiti i nabrojiti ih slijedeći kriterije postupanja za svaku terapijsku temu posebno. Tijelo i um se tako oslobađaju trauma iz prošlosti ili onih koje trenutno proživljavate a koje sami prepoznajete. Ovaj je postupak važan za održavanje rezultata čišćenja i prevenciju od budućih zagađenja.

Postupak 2.  Čišćenje memorija nedostupnih sjećanju koje uvjetuju ponašanje i djelovanje -  razgovor sa Univerzalnom Svijesti tijela
Postupak obavlja klijent samostalno pozivom na dimenziju SveUma koja je jedina u stanju otkriti i otkloniti uvjetovanosti osobnog ponašanja nedostupnog spekulativnom umu. Terapeutski tekst sadrži upute za čišćenje memorija suprotstavljenih memoriji Projekta savršenog zdravlja.

Postupak 3.  Čišćenje memorija porijeklom iz ambijenta - obavlja se tijekom telefonskog kontakta ili samostalno slijedeći opis postupaka.
Fizičke nečistoće u tijelu
Necjelovite toksične otpadne tvari koje sadrži organizam, nakupljane su od rođenja osobe. Lijekovi, hrana koja prirodno nije namijenjena ljudskoj prehrani, aditivi, katran i drugi kemijski otpad tijelo ne prepoznaje kao cjelovite sastojke i stoga ih ne može iz sebe izbaciti. Nataložene u masnom i drugim tkivima, ove tvari opterećuju i slabe organizam i njegove funkcije.  Mentalni postupak čišćenja debelog crijeva, dišnih organa, masnog tkiva i drugih dijelova tijela omogućava ocjelovljenje i izbacivanje otpada iz tijela.
 
Nečistoće iz okoliša   Konkretne upute o tome kako odstraniti agresivne utjecaje ambijenta, kako upotrijebiti prirodne materijale u sprečavanju geo-patogenih radijacija na mjestu spavanja ili dnevnog i radnog boravka. Klijent može navesti druge elemente ambijenta u čiju cjelovitost kao i moguć štetan utjecaj sumnja, kako bi bili ispitani.

Postupak 4.  Terapijski postupak obnove jedinstva dimenzija tijela, uma i duha    ovo je jedini postupak koji obavlja terapeuta – autor Metode na daljinu.
Cilj ovog postupka je da obnovi:                                                                                    
-  narušeno pamćenje organa, tkiva i tjelesnih tekućina  o njihovoj posebnoj ulozi i svrsi na održanju tijela kao cjeline,
-  narušeno jedinstvo tijela i uma,
-  jedinstvo tijela i uma sa duhom osobe.

Prehrana

Memorije hrane
Unošenje u organizam prehrambenih proizvoda visokog stupnja prerade karakteristika je današnje prehrane. Loša je kvaliteta povrća i voća sve češće zagađenih zaštitnim sredstvima kao i onih koja potiču njihov brzi rast. Ista je situacija i sa hranom životinjskog porijekla. Takva hrana koju je teško izbjeći za većinu koja živi u gradovima, uzrokuje upalne procese u tijelu u istoj mjeri u kojoj je i sama bila prisiljena uzgojem na brzi rast, veći obujam i težinu. Tjelesni metabolizam takvu hranu ne prepoznaje kao izvorno prirodnu i njene sastojke odlaže u tijelu uzrokujući zastoj metabolizma, prekomjernu tjelesnu težinu, upale i bolesti.
Necjelovita hrana je agresivna u odnosu na tijelo, iscrpljuje umjesto da hrani i obnavlja snagu osobe. 
Ukoliko analiza ustanovi potrebu za promjenom u prehrani terapijskim se uputama odmah dodaje popis vrste hrane kojoj treba težiti kao i popis hrane koju treba izbjegavati.
Više o odlikama i utjecaju hrane potražite u člancima autora metode o toj temi.

Prehrambene navike
U slučaju potrebe na osnovu stanja probavnog sustava terapijskim se uputama dodaju i upute o potrebnim promjenama prehrambenih navika.

Lijekovi
Lijekovi anorganskog – kemijskog i sintetskog porijekla strani su ljudskom organizmu i njihovo unošenje u organizam koji je terapijom očišćen svakog zagađenja, novo je zagađenje, može izazvati šok i nove naglašene smetnje. Osobno nemam nikakve ovlasti zadirati u savjete liječnika i odluku u vezi sa upotrebom lijekova ostavljam vama osobno. Ako se želite pridržavati Uputa a pretpostavljate da je tijelo već steklo naviku uzimanja lijeka očistite sebe dosadašnjeg utjecaja lijeka i moguće ovisnosti o njemu prema opisu u Uputama. Primjena terapijskih uputa u večini slučajeva isključuje paralelnu upotrebu lijekova.

Kretanje
Zdravstveni problemi osoba u urbanim sredinama osim sa problemom izbora zdrave hrane često su povezani sa nedostatkom kretanja. Disanje i kretanje osnovne su funkcije tijela. Stoga ih treba njegovati što je više moguće. Tjelesne kao i mentalne funkcije ovise uvelike o ritmu daha i pokreta. Kretanje utječe na izmjenu plinova u dišnom sustavu i stupanj iskorištenja plućnog kapaciteta. Daje poticaj svim organima i njihovoj funkciji. Nedostatak kretanja dovodi do atrofije mišićnog, vezivnog i hrskavičnog tkiva. Na mentalnom planu dovodi do stanja depresije. Kada je situacija na koju analiza ukazuje podložna tom faktoru, on biva istaknut kao potreba koju treba zadovoljiti kako bi organizam što uspješnije ozdravljao i sačuvao zdravlje.