Analiza

Poznavanje zdravstvenog profila osobe važno je za uspjeh svakog terapijskog poduhvata, kontrole napretka kao i za samu prevenciju. Nalazi Cyprýn analize usporedivi su sa rezultatima drugih sofisticiranih dijagnostičkih tehnika kao i sa simptomima smetnji ili bolesti koje sami osjećate. Ako i nemate neki poseban zdravstveni problem a želite imati pod kontrolom svoje zdravstveno stanje te djelovati terapijski preventivno u slučaju potrebe slobodno zatražite analizu.

Postupak poistovjećenja sa tražiteljem

Umijeće ili disciplina poistovjećenja jednako je učinkovita u slučaju fizičke prisutnosti tražitelja kao i u uobičajenoj situaciji kada se analiza izrađuje na bazi fotografije ili teksta. Fotografija poslana e-mailom ili Skype –snimka osobe odražavaju sve osobine same osobe: cjelovitost pojedinih organa, karakter poremećaja u organima i tkivima niskog stupnja cjelovitosti i što je najvažnije otkriva vrste uzroka poremećaja ili bolesti koji su osobi samoj i medicinskoj znanosti nepoznate. Poistovjećenje je stanje svijesti analitičara u kojemu se očituju sve posebnosti po kojima se trenutno stanje razlikuje od stanja Univerzalnog Projekta zdravlja na tjelesnom, doživljajnom kao i ponašajnom planu. Umijeće poistovjećenja zasniva se na sposobnosti razlikovanja stanja koje je odraz Volje Univerzalne Svijesti i predstavlja Univerzalni Projekt zdravlja svake osobe od trenutnog analiziranog stanja koje pokazuje odstupanje od Projekta.
Umijeće poistovjećenja sa snimkom glasa, fotografijom, pismom ili bilo kojim drugim oblikom autorskog teksta ili drugom vrstom autorskog djela koje je odraz osobe ili pak sa osobom samom, nije rezultat vidovitosti već dar razvijen istraživanjem i dugogodišnjim terapeutskim radom.
Sam dar poistovjećenja potaknut je i razvijen spoznajama, poznavanjem i primjenom Mobilitas Originaria Metode (Metode izvorne kretljivosti) – Jadranke Buljan Cyprýn.

Teme analize

Analiza obrađuje:
- Trenutno stanje vitaliteta i funkcionalnosti za 85 vrsti organa tkiva i tjelesnih tekućina.
- Ponašajnu pozadinu nastanka poremećaja ili bolesnog stanja – memorije dostupne sječanju osobe,
- Tjelesne memorije nedostupne sjećanju tražitelja analize,
- Okolišne uzroke necjelovitosti (ambijent, hrana ,lijekovi) upamćenih tijekom života ili trenutno aktivni.

Analiza prvih uzroka smetnji i bolesti

Analiza u tijelu upamćenih traumatskih sadržaja utvrđuje vrstu memorija koje priječe normalnu funkciju organa ili tkiva za koje je prethodno ustanovljeno da su oslabljeni. Ti memorijski sadržaji su ključan element uspješnosti Terapijskih Uputa.
"Uzročnici bolesti" koje medicina poznaje kao bakterije, virusi, problemi imuniteta, metabolizma i drugi, kao i sve bolesne pojave koje u tijelu mogu biti pronađene većinom su tek posljedica tjelesnih memorija. Smetnje i bolovi najčešće su tek posljedica vremenski udaljenih prvih uzroka upamćenih u stanicama tkiva i organa, slijedećim vremenskim slijedom:
- iskustva prenesena duhom iz prošlog tjelesnog postojanja,
- memorije naslijeđene od roditelja,
- iskustva ploda u majčinoj utrobi,
- memorije ponašanja roditelja i bliskih osoba,
- običaja,
- navika,
- socijalnog okruženja,
- osobnih stavova, ponašanja, odluka i postupaka,
- utjecaja hrane i okoliša,
- necjelovitih (agresivnih) elemenata ambijenta,
- memorije prisutnosti duha drugih osoba,
- memorije necjelovitih tvari u organizmu.