Savršeni sklad Univerzuma u neprekidnom je
izmjeničnom ritmu dviju suprotstavljenih sila
koje ga u neprekidnoj promjeni pokreću.
Osobno postignuće tog sklada otvara pristup
Sveznanju i Darovima Univerzalne Svijesti.

 
Mobilitas Originaria Metoda


Seminarski program za postizanje izvornog
daha i pokreta dovodi vas do spoznajne,
psiho-fizičke cjelovitosti i osobnog napretka.


Cijeli je Svemir u vama. Otkrijte ga! Omogućite sebi životni napredak. Univerzalno Prisutna Svijest nema potrebu razmišljati o tome što treba što ne treba biti urađeno. Oslobođena po vašoj volji u Tijelu/Umu izvodi Savršeno Djelo u trenutku koji ste odabrali i vodi vas od ushićenja; do stanja duboke sreće.

                                                           
U osobi postoji prije svakog drugog, urođeno, prapostojeće znanje posvuda u tijelu prisutno, koje se zasniva na jedinstvu i nedjeljivosti kako svih dijelova našeg bića tako i na pripadnosti cjelini koja nas okružuje. To je Sveznanje djelatno i stvaralačko. Prepoznato i oslobođeno djeluje u našem tijelu na savršen način: ozdravlja ga i upućuje na ispunjenje onih radnji koje nam se potom u stvarnosti potvrđuju kao najopravdanije. Manifestira se kao neuvjetovana ljubav. Takvu poduku ne poznaje nijedan postojeći edukativni sustav. Poduka vodi osobnom  istraživanju, razvoju kreativnog i stvaralačkog potencijala osobe.

Cilj je ove web stranice promicanje Mobilitas Originaria Methode (MOM) Jadranke Buljan Cyprýn kao i pridruženih praktičnih znanja izniklih iz istraživanja na području Eksperimentalne i primijenjene metafizike. Metoda je iscrpno predstavljena u svom potpunom obliku sa teoretskim aspektima i rezultatima istraživanja u doktorskoj disertaciji ‘’Mobilitas Originaria, metoda za samoizgradnju znanja o sebi’’.To je osnovno pisano djelo koje promiče i tumači Metodu. 
Prema ocjeni i osobnom iskustvu univerzitetskih autoriteta sa područja pedagogije i psihologije, svojim dosegom MOM nadmašuje sve dosad svjetski poznate metode samospoznaje i time zauzima istaknuto mjesto u svjetskoj baštini znanstvene kulture 21 stoljeća kao izvorno hrvatska intelektualna svojina.
MOM je sredstvo individualnog istraživanja i prakse na područjima osobne spoznaje, usavršavanja talenata i umijeća, razumijevanja sebe, osobnog naslijeđa i okoline u kojoj osoba djeluje. Metoda je sredstvo za postignuće jedinstva, sklada i zdravlja; sredstvo za procjenu i usklađivanje osobnih ciljeva sa uvjetima ambijenta i Univerzalnim principima Cjelovitosti.  Iskustvima polaznika seminara, rezultatima na organskom i mentalno-spoznajnom planu Metoda otvara dosad samo naslućivane mogućnosti i prodore na područjima kognitivnih, neuroznanosti, opće medicine, psihologije, pedagogije i drugih. MOM nudi nove poticaje i otvara nove vidike istraživačima u fundamentalnim znanostima i otvara široke mogućnosti primjene i napretka u aplikativnim znanostima, umjetnostima i športu.
MOM je bila eksperimentirana na Univerzitetu u Hamburgu  gdje je Jadranka Buljan šest godina djelovala kao gostujući profesor i suradnica dvaju hamburških znanstvenih instituta. Alfa&Omega - Instituto di pedagogia integrativa bio je Torinski centar za individualno eksperimentiranje MOM. Time je inicirana međunarodna reputacija metode.                             

Boris Cyprýn kao najbliži suradnik autorice, pravni slijednik i promicatelj Metode osobno putem seminara prenosi teoriju i postupak Metode svakoj zainteresiranoj osobi. Tijekom seminara ima ulogu pratitelja u procesu sebe-istraživanja i usavršavanja svakog sebe-istraživača.

Kozmički Projekt ljudskog bića

Kozmički Projekt svakog bića pamti sposobnost spontane samo-regeneracije ozlijeđenih tkiva bilo koje vrste: kostiju, mišića, živaca, kože kao i bilo kojeg organa.
Fizički i socijalni ambijent često nije naklonjen i ne potvrđuje urođenu potrebu osobe za neuvjetovanom ljubavlju kojom jedinka čuva svoj integritet i Jedinstvo u Svemu (Univerzalnoj Svijesti).
Latentna sposobnost samoobnove može biti zapriječena uslijed gomilanja memorija koje karakterizira spoznajni defekt označen kao podvojenost i razjedinjenost osobe. Ukoliko su osnovni principi cjelovitosti koji su tijekom života nedostajali ili su bili suprotstavljeni svojoj izvornoj ulozi (otac, majka, dijete i drugi) u konkretnim osobama, fizičko i mentalno tijelo, prožeti tim iskustvima slabe. Ostaje uvijek otvorenim pitanje intimne granice podnašanja uvjeta nejedinstva, odluke o potrazi za spoznajom koja će promijeniti i poboljšati uvjete opstanka i tako pomaknuti granicu slobodnog odabira svoje materijalne ili transcendentne prirode.
Univerzalna Memorija Projekta Čovjeka je trajna kategorija koja biva postepeno modificirana kroz memoriziranje dominantnih oblika ponašanja civilizacije. Njen je opstanak u direktnom odnosu sa spoznajnom evolucijom svakog pojedinca i zajednice.
Izbor MOM i spoznaje koju metoda sadrži potiče Projekt ljudskog bića na snažno buđenje samo-ozdravljujučih sposobnosti. Očito, da je kolektivna svijest naše civilizacije zavarana ugodom dominacije nad prirodom i tehničkim savršenostima izgubila  iz vida nekomercijalnu i neprofitabilnu potrebu poznavanja Univerzalne Svijesti i moralnih principa prapostojeće savršenosti ljudske i svake druge vrste.  

                        
Etičko-kognitivni principi
Mobilitas Originaria Metode (MOM)

Tijelo je najbolji tumač vlastitih sadržaja. Način na koji ih komunicira multidimenzionalan je. Ono za čim tijelo ima stvarnu potrebu ne može doći izvan njega već je u njemu u potpunosti apriori sadržano, kako u njegovoj materijalno-fizičkoj tako i u mentalno-psihičkoj dimenziji. Tijelo je cjelovito u svim svojim mentalnim i fizičkim funkcijama samo ukoliko su u njemu svjesno aktivirane Urođene Sposobnosti: Dah-Sjeme, Pokret-Sjeme, Gesta-Sjeme i drugi. Intelektivno shvaćanje i spekulativno poznavanje sebe nije dovoljno za evolutivni progres osobe. Evolutivni proces na svim planovima može započeti samo kroz eksperimentiranje Urođenih Darova i Neuvjetovane Aktivne Volje, koji u praktičnom učenju Mobilitas Originaria Metode imaju apsolutnu prednost i slobodu izraza.
U tim uvjetima tijelo i um se ponašaju kao Jedinstvo Savršene Inteligencije, koja sama upravlja svim fazama osobnog evolutivnog procesa, potvrđujući osobni dignitet i autonomiju.
Spoznaja i iskustvo Samoaktivacije fenomena Sveukupne Nazočnosti nameću neizostavno zahtjev na pravo prvenstva osobe na takvu poduku i praksu, čineći time aktualnima koncepte: Pravo na Samo-usavršavanje i pravo na Samo-obrazovanje. U tako osmišljenom odnosu prema konceptu Cjelovitosti, problematika fizičkog zdravlja također dolazi na osobni plan svakog čovjeka, potvrđujući njegovo prioritetno pravo na Samo-liječenje, na osnovu usvojenih spoznaja i promjene stava prema vlastitoj osobi i svijetu koji ga okružuje.