Praktični učinci i motivi primjene MOM   


Tumačenje i praktična primjena vode sigurnom znanju o tome kako:

• Regenerirati prirodni Projekt osobnog zdravlja, psihičku stabilnost  i postići mentalnu izvrsnost. 
• Postići Uvid i Spoznaju koja nadilazi intuiciju.
• Progresivno smanjivati osobnu biološku dob u odnosu na stvarnu kronološku dob.
• Samo-ozdravljati od svake bolesti ili smetnje na savršen prirodan način bez upotrebe agresivnih medicinskih metoda i upotrebe lijekova.
• Prevenirati i otkloniti mentalna i fizička zagađenja i ozljede.
• Otkloniti prisutnost bakterijskih i virusnih zagađenja.
• Steći učinkovitost u rješavanju problema i kreativnost u rješavanju problema.
• Pretvoriti refleks u Znanje o neposrednoj budućnosti.
• Steći izvrsnu psihofizičku spremnost, koordinaciju i kontrolu: pokret-prostor-vrijeme i pravovremeni odgovor na nailazeći događaj.
• Razviti talente za napredna istraživanja, inovacije, nezavisan rad i posebne vještine.
• Otvoriti urođeni Izvor za razvoj talenata i sposobnosti u umjetnosti, sportu, znanosti i praksi.
• Unaprijediti izražajnost glasa, instrumenta, kompozicije, plesa, javnog nastupa.
• Razviti novi pristup i sposobnost za rješavanje problema.
• Predstaviti sposobnost vođenja i uređivanja međuljudskih odnosa na principu Izvorne jednakosti te promicati najviši stupanj socijalne odgovornosti.
• Zadovoljiti osobne spoznajne i kulturne potrebe.
• Promicati, čuvati izvorni sklad čovjeka i njegovog okruženja.
• Razriješiti probleme osobnog ponašanja i odnosa.
• Kontrolirati uzroke stresa u cilju opuštenog i zadovoljnog življenja.