Umijeća

Darovi Jedinstva s Univerzalnom Svijesti

Cilj MOM je postizanje Stanja Izvorne Univerzalne Svijesti u kojem je moguće samo-
usavršavanje jedinstva uma-psihe-tijela. Trenutno ne postoji drugo ili slično učenje koji dovodi do neuvjetovane i trenutne transformacije. Ćak je u tradiciji Yoge poznata tek postepenost uzdignuća, uvjetovana pretpostavkama i pravilima postavljenima od strane majstora-posrednika koji podučava način-tehniku disanja i položaja tijela (asana).
Metoda Buljan, MOM, kognitivne reintegracije u Stanje Sveukupne Nazočnosti jedina je koja ostvaruje to jedinstveno stanje, potrebno da bi se integrirana Univerzalna Svijest predstavila odmah kroz Disanje i Pokret Izvorni i Neuvjetovani.
Jedini dinamički princip koji djeluje u tom stanju je ovaj samopotaknut putem Univerzalne Svijesti. Upravo je to osnovna razlika u odnosu na disanje i pokret vođeni spekulativnim umom koji slijede uobičajeni put ''logike'' vođene strastima, željama, i očekivanjima neke koristi. Ili tehničkom podukom. Dosegnuvši taj novi plan shvaćanja, odmah se može uočiti da nije bilo nikakvog postepenog pomaka u smislu savladavanja ''viših planova spoznaje''.
''Mjesto'' na koje se želi stići i vrijeme koje se smatra za to potrebnim su već ovi – Sadašnje i Djelatno: Svijest se počinje predstavljati kroz Darove koje osjećamo i koji djeluju kao čimbenici: Samoispravljajući, kreativni, Ostvarujući. Stanje Sveukupne Nazočnosti napreduje, savladavajući sve zapreke spekulativne svijesti prethodno memorizirane u tijelu i umu. Svi slojevi koji pokrivaju Izvornu Svijest bivaju purificirani i integrirani u Izvorno Stanje Svijesti. Taj objavljujući čimbenik, čija je osnovna kvaliteta da poznaje potrebe svoje Cjeline, smješten je u srcu. Srce kada se vrati u Stanje Jedinstva s urođenom Univerzalnom Sviješću, ponovno ovlada cijelim tijelom koje se počinje manifestirati u stanju Sverazumijeća tj. u stanju Sveukupne Nazočnosti koja Djeluje. Za postizanje stanja Jedinjstva Univerzalne Svijesti neophodno je potrebno poznavati Mobilitas Originaria Metodu, koja se prenosi u obliku uvodnog  tumačenja i neposrednog praktičnog rada praćenog od strane voditelja-mentora. Svaki kandidat ostvaruje u konačnom obliku Uzvišene sposobnosti Svjesnoga Srca, koje u njemu predpostoje u latentnom obliku kao Dar Daha-Sjemena i Dar Geste-Pokreta–Sjemena.
Sudionici koji su prakticirali ove Začetne Darove mogu biti ohrabreni i praćeni u primjeni MOM u razvoju svoje kreativnosti, umjetničke izražajnosti, sportskih ili profesionalnih sposobnosti. Osnovni darovi usvojeni seminarom Samopotiću na savladavanje osobnih poteškoća i prepreka osobnom razvoju. Potrebno je samo aktivno izraziti Volju da se upotrebi jednom već postignuta spoznaja i sloboda tjelesnog i umnog izraza. Stanje Sveukupne Nazočnosti, jednom usvojeno, može se samoponovno ostvarivati po volji u kraćim ili dužim vremenskim razmacima u vremenu i prostoru svakodnevnice. Svaka radnja ostvarena u Stanju Sveukupne Nazočnosti postati će proizvod Izvorne Misli, sigurne u savršenost onoga što obavlja i Ostvaruje. U tom Izvornom stanju Svijesti svako predstavljeno Umijeće je istovremeno kreativna mentalna i fizička Snaga, koja će od sada pa nadalje biti u stanju razlikovati svako drugo nesavršeno stanje vlastite svijesti, različito od onoga Izvornog. Um Sveukupno Nazočan djeluje bez špekulacija, bez koncepata i predumišljaja, bez pravila o tome što bi trebalo učiniti a što izbjegavati; tijelo neprekidno zauzima Pravi i Savršen položaj za dati trenutak, uzrokujući duboku radost. Sve to vrijeme spekulativni um ostaje promatrač onoga što se događa za vrijeme provedeno u stanju Sveukupne Nazočnosti.