Varka spekulativnog dualističkog pozitivizma 

Pristup 'pozitivnog mišljenja’ koji distribuira svoje recepte i parcijalna sredstva i meditacije za rješenje različitih problema smatra um instrumentom koji proizvodi i reproducira misli a tijelo instrumentom koji reproducira pokret (yoga ili druge tehnike naučene od majstora) koje kreiraju, lijeće i razrješavaju.
Nastojati dominirati materijom putem uma nije cilj a ni djelo koje mogu nositi atribut cjelovitog i izvorno metafizičkog, pa makar put bio spiritualan i ako rezultati ne nedostaju.
Bilo bi to kao kad bismo neznanje nazvali Svevišnjim. Očekivanje i namjera da se ostvari neka osobna korist ne poštujući postojanje i cjelovitost drugih je dokaz neznanja koje će proizvesti daljnju štetu cjelovitosti samog mislioca. Izvorna Metafizička spoznaja eksperimentalna i primjenjiva postoji samo ukoliko samo-inducirana u Stanju Sveukupne Nazočnosti.

 Stanje Sveukupne Nazočnosti

Jednom usvojena Metoda Mobilitas Originaria pruža  mogućnost i može se ponovno aktivirati i manifestirati u željenom trenutku. Tko usvoji MOM nema više potrebe za učiteljem koji inače kod usvajanja raznih znanja, spiritualnih i fizičkih vještina ima ulogu posrednika. Ne postoji ni jedna poduka koja vodi ''spiritualnom'', dovoljno inteligentna da se suoči s Pokretom Neuvjetovanog Tijela, sposobnog da samo sebe predstavi putem oduvijek u svakoj osobi prisutnih urođenih Darova Univerzalne Svijesti.
Mobilitas Originaria Metoda (MOM) se očituje kroz osobno stanje Sveukupne Nazočnosti, koja nudi konačno djelatno jedinstvo s Univerzalnom Sviješću. Eksperimentiranje u ovom stanju preduvjet je autentičnoj duhovnosti, svakom pravom Znanju i svakom savršenom Djelu. Samo u stanju Sveukupne Nazočnosti svakom slobodnom istraživaču mogu biti obznanjene krajnje univerzalne metafizičke istine. Metafizička spoznaja je prema iskustvu MO Metode neposredna, samo-objavljujuća a ne teorijska.
Izvorna originalnost i neočekivana jednostavnost MOM, objedinjujuća istina koja se potvrđuje kao dokazivo praktično iskustvo spoznajnog i tjelesnog napretka, budi entuzijazam i radost, obznanjuje osobnu slobodu dostizanja vlastite cjelovitosti i suverenosti. Iskustvo oslobođenja straha, ovisnosti i podložnosti nasilnim civilizacijskim standardima i mehanizmima, gradi novog cjelovitog ljudskog bića.  

Do izvora metafizike – Univerzalne Svijesti

Originalnost i izvrsnost jedinstvenog MOM pristupa istraživanju osobnih univerzalnih korijena, svrhe življenja pojedinca zasniva se na poštivanju cjelovitosti i jedinstvenosti svake osobe i na svijesti o djelatnom jedinstvu sa svim ostalim formama egzistencije.
MOM je znanstveno opravdala odlučujući pomak metafizike s područja filozofske spekulacije vrativši je njenim gnostičko-empirijskim izvorima. Taj njen aspekt objave i stvarne akcije predstavljen je od same utemeljiteljice njenim terminom: Eksperimentalna i primijenjena metafizika (Experimentelle und Angewandte Metaphysik / La Metafisica Sperimentabile e Applicata). To je znanost koja uzima u obzir i u vlastitoj metodologiji i praksi poštuje kategoriju Univerzalne Svijesti kao urođeni sadržaj svakoj osobi, prepoznajući istodobno njeno prioritetno pravo da se manifestira.
MOM definira Univerzalnu Svijest kao stvaralačku umnu osnovu Univerzalnog Projekta čovjeka kao i projekta svake druge organske ili anorganske vrste u prirodi. Svijest koja stvara i regenerira svaki sadržaj i oblik koji je postojao prije razlučujuće akcije čovjeka koji ne poznaje Umnu osnovu i ne poštuje savršenost prirode.
Univerzalna Svijest pamti, mijenja i održava osobine svih bića i tvorevina univerzuma uzimajući u obzir harmonične uvjete opstanka svake jedinke kao nerazdvojnog dijela cjeline. Ona neprekidno obrađuje sve memorijske sadržaje događanja u materijalnom svijetu jednako kao i sve memorije sačinjene od posebnih iskustava svake jedinke za sebe. Univerzalna Svijest osigurava protok pojedinačnih iskustava - informacija prema Univerzalnom a isto tako i obrnuto o čemu svjedoči primjena MO Metode.
Prepoznavanje i poštivanje cjelovitosti svih oblika postojanja kao nerazdvojnog dijela vlastitog bića je osnovni činitelj očuvanja i obnove cjelovitosti osobe (zdravlja, zadovoljstva i sreće). Ova spoznaja je dosegla svoje najsnažnije očitovanje upravo u Mobilitas Originaria Metodi.
Eksperimentalna i primijenjena metafizika je konkretna znanost koja se bavi gnostičkom teorijom. Prepoznaje pravo i moć svakog pojedinca da sebe manifestira Urođenim Darovima: Daha–Sjemena, Pokreta-Sjemena, Riječi-Sjemena, Simbola i Crteža-Sjemena, Darom Samo-ozdravljanja i Darom Savršenog Vida. Ovi darovi predstavljaju Univerzalnu Svijest na djelu ili kako običavamo izraziti se: Sveukupnu Nazočnost na Djelu. Darovi Jedinstva su sredstva putem kojih osoba u stanju Sveukupne Nazočnosti upravlja osobnom psihofizičkom preobrazbom kao i preobrazbom ambijenta kao svog integralnog dijela. Sveukupna nazočnost vodi izboru prioriteta, radnji i akcija koje se dokazuju po sebi savršeno smislene.