Boris Cyprýn

 

Savjetnik samo-ozdravljanja i terapijski pratitelj
Posjeduje certifikat terapeute Instituta za bioenergetska istraživanja u Milanu.
Dijagnosta i voditelj za tjelesno, psihičko i duševno ocijelovljenje sa 24 godišnjim iskustvom od čega 12 godina rada u inozemstvu.
Utemeljitelj Cyprýn Metode analize i terapije samo-ozdravljanja oslobađanjem memorija tijela, uma i duha.
Voditelj radionica za obuku i usavršavanje terapeuta.
Promotor znanstvene Mobilitas Originaria Metode - MOM (doktorska disertacija J.Buljan Cyprýn) - Izvornim dahom  i pokretom do spoznajne i psiho-fizičke cjelovitosti i sveukupnog napretka.
Voditelj MOM seminara.
Koautor  priručnika “Le Mani Sentono, le Mani Curano”. (''Ruke osjećaju, ruke lijeće'' Torino1990.
Sudionik međunarodnih kongresa kao istraživač, autor dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.
Kolumnist