Jadranka Buljan Cyprýn     

Utemeljiteljica MOM      1952 - 2004

1984. magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu
1986. utemeljuje i do 1997. vodi Institut za integrativnu pedagogiju u Torinu; osobni rast i samopomoć – coaching za menadžere i za umjetnike-glazbenike;  obiteljsko savjetovanje.
U Italiji objavila knjige “Libro Sacro delle Mudra”  i kao koautorica s Borisom Cyprýnom priručnik “Le Mani Sentono, le Mani Curano” (Alfa & Omega Editors, Torino).
 - Gostujući predavač na Fakultetu pedagogijske znanosti Sveučilišta u Hamburgu u periodu od 1994 – 1999.
Utemeljuje Mobilitas Originaria metodu (MOM) - Izvorno Disanje i Kretljivost kao samospoznajni čin.
 U istraživačkom radu i predavanjima obrađivala  je teme:
- Prehrana kao sredstvo za razrješenje regresivnih psihofizičkih stanja i smetnji u ponašanju,
- Bio-tehnologija i mogućnosti održanja Cjelovitosti,
- Izvorna Sebesvijest kao temelj emocionalne uravnoteženosti i integrirane seksualnosti.
Djelovala kao znanstvena suradnica u Institutu Pädagogische Praxis na Fakultetu pedagogijske znanosti, Hamburg, te u Institutu Schritt für Schritt: radila na primjeni teorije i prakse metode MOM  za pomoć djeci s posebnim potrebama.
1996. utemeljuje u Kuzmincu (Koprivnica) Institut za integrativnu pedagogiju.
Od  2000. – 2002. vodi seminare za liječnike u Plönu o metodi MOM.
Od 2002. do 2003. kolumnistica u Glasu Podravine: «Kriza obitelji kao šansa».
1998. započela istraživački rad a 2003. dovršila doktorsku disertaciju pod naslovom ‘’Mobilidtas Originaria, pedagoška metoda za samoizgradnju znanja o sebi’’ koja predstavlja u iscrpnoj formi njenu Mobilitas Originaria Metodu.