Razgovarajte sa vlastitim tijelom

Očitovanje  Ljubavi
Cyprýn Metoda samo-ozdravljanja

Upoznajte Um i psihu svog tijela
Tijelo pamti! U to se imao priliku osvjedočiti svaki korisnik Cyprýn Metode samo-ozdravljanja: čišćenje Tjelesnih Memorija. Osebujnost metode se zasniva na otkriću sadržaja upamćenih u tjelu. Svaki do sada postignut napredak u mojem istraživanju faktora zdravlja i razvoju terapijskih postupaka mogu zahvaliti cilju koji sam sebi kao istraživaću i terapeutu postavio: obrazovati i osposobiti svoje klijente da postanu svijesni vlastite odgovornosti i neograničenih mogučnosti da sami ovladaju svojim zdravljem. Na taj način moja uloga u procesu njihovog ozdravljanja svodi se na analizu, izradu terapijskih uputa, kontrolu uspješnosti njihovog rada na sebi, na savjetovanje u pogledu prehrane i ambijenta i konzultacije. Tek na zahtjev i to u složenijim situacijama preuzimam ulogu terapeuta na daljinu. Cyprýn Metoda  primijenjiva je na sve vrste bolesti. Metoda nudi komoditet bez potrebe za fizičkom prisutnosti klijenta uz maksimalnu efikasnost.

Polazište procesa samo-ozdravljanja.
Sami sebi ne bismo mogli pomoći bez spoznaje da u tijelu postoje dva oblika pamćenja ili bolje rečeno dvije vrste upamćenih sadržaja.
Izvorni upamćeni sadržaj tijela je pamćenje njegovog izvornog oblika, metaboličkih i životnih funkcija. U Cyprýn Metodi nazivamo ga memorijom Projekta ljudskog bića. Projekt obilježava zauvijek dato pamćenje savršenog stanja ljudskog tijela. Jednako tako Projekt pamti i etičke kriterije opstanka i cjelovitosti koji se temelje na jedinstvu i neuvjetovanoj ljubavi.
No od samog začeća tijelo pamti i nagomilava u sebi sve vrste memorija koje su tijekom života bile suprotstavljene Projektu i zdravlju osobe. Cyprýn Metoda ih obilježava kao stećene memorije. Stečene memorije tijela su ustvari upamćena životna iskustva. Te su memorije neizbrisive. Tijelo za razliku od ljudskog uma ništa ne zaboravlja. Veliki dio stećenih memorija dostupan je prisječanju osobe. Dio terapijskog sustava Cyprýn Metode, koji se bavi memorijama dostupnim sječanju, originalan je terapijski postupak kojega sam nazvao Evolutivna Refleksija (ER). Tim se postupkom deaktivira štetno djelovanje stećenih memorija dostupnih sječanju. Ova vrsta memorija čini u prosjeku oko 80% memorijskog opterečenja koje je uzrokovalo smetnje ili bolest. ER postupkom ove se memorije oslobađaju elemenata fizičkog ili mentalnog stresa, mentalne ili fizičke boli, straha, doživljenog nasilja, agrsivnosti i ljutnje, napuštenosti i samoće, koji su u tjelu ostali zabilježeni i traju od trenutka kada su se dogodili. Postupak ER sve te memorije svodi na puke činjenice koje su obilježile osobnu prošlost no sada oslobođene svakog emotivnog (somatskog) naboja, napetosti i utjecaja kojim je do trenutka čišćenja kočile Projektom dane izvorne mogučnosti i funkcije tijela.
Oslobođeno emotivnog grča i konačno prepoznato u svojoj neotkrivenoj sveobuhvatnosti tijelo samo započinje svoj oporavak. Možemo komotno ustvrditi da je to put kroz vrijeme unatrag prema vremenu začetka i potpune čistoće tijela. Od posljednje ustanovljene faze bolesti ili smetnje tijelo u terapijskom postupku prolazi unatražno sve već proživljene faze svojeg nazadovanja do prvotnog zdravog stanja koje je pojavi smetnje ili bolesti prethodilo. Dok se bolest do svoje kronične faze razvijala godinama put natrag do zdravog stanja završava u nekoliko dana ili tjedana. Poput vremeplova tijelo na tom putu obrnutim redosljedom pokazuje sva ona stanja koja su bila zabilježena u povijesti bolesti. Tijek čišćenja memorija čini se jasnijim ako ga usporedimo sa postupkom vračanja filmske trake na sam početak.
Podloga svih terapijskih postupaka Cyprýn Metode je tjelesno pamćenje. U upamćenim sadržajima tjelesnih stanica pohranjeni su svi uzroci bolesnog stanja organizma kao i njegovih slabosti i nesavršenosti.
Postoji dio stećenih memorija tijela kojih se osoba ne može prisjetiti. Nazivamo ih stećene memorije nedostupne svijesti ili sječanju. Čine oko 20% memorijskog opterečenja tijela.
Bez njihovog razriješenja vaš odnos sa necjelovitim (bolesnim) dijelom tijela ostao bi nepotpun.

Načinite sami jedan značajan terapijski korak
Pokušajte sebi svoje tijelo predstaviti kao zasebnu osobu kojoj su vaš um i volja tek pridodani djelovi. To vam neće biti posebno teško ako se prisjetite da se vaše tijelo bezbroj puta tjekom vašeg života suprotstavilo vašoj volji i pokazalo određeni neposluh i pobunu. Dogodilo se to svaki puta kada ste osjetili nelagodu, tjelesnu smetnju ili bol, običnu prehladu ili tjelesnu nesposobnost izazvanu bolešću. Da je bilo do vaše volje vi takva neugodna stanja tijelu nebiste dozvolili. Ne razumijevajući reakcije vašeg tijela nerijetko ste ih smatrali i neprijateljskima prema sebi. U tim situacijama niste nalazili odgovor i razlog suprotstavljanja vašeg tijela, odlazili ste liječniku. Tako postupajući ne možemo postići zdravlje. No sve te nevolje sa tijelom bile su tek upozorenja do sada nepoznatog i nepriznatog savršenog sveprisutnog i sveznajučeg Uma. Upozorenja da je vaš odnos prema tijelu pogrešan , da morate promijeniti svoje ponašanje prema tijelu jer je Projekt zdravog tijela zatrpan gomilom upamćenih sadržaja suprotstavljenih tom savršenom Umu tijela i njegovoj Volji za vašim zdravljem. Ako ste već imali priliku upoznati postupak Evolutivne Refleksije uvjerili ste se da tijelo pamti.  Očistili ste memorije dostupne vašem sječanju. Osječate se vedrije, opušteno i snažnije.

Što je to što još nedostaje?
Kako ispuniti quotu od onih na početku spomenutih 20% onečišćenja koja su zaostala nakon obavljenog postupka ER. Kako ih doseći i očistiti zaostale memorije kako bi svi kapaciteti samo-ozdravljanja bili pokrenuti?
Nikada niste pomišljali da je vaše tijelo ustvari vaše savršeno i sveznajuće JA i da je vašom voljom i neznanjem dovedeno u situaciju da vas putem smetnje ili boli upozori da prema njemu pogrešno postupate. Prisutnosti tog svojeg drugog ali savršenog JA nismo bili svijesni. No ono sa ostatkom naše osobnosti ne samo u fizičkom več i umnom i duhovnom smislu čini nerazdvojni dio.
Osim svojeg savršenog Uma naše tijelo ima i psihu koju do sada nekako nismo prepoznavali. Obezvrijeđivanje svega što nije proizvod našeg spekulativnog razbora i inaće je glavni uzrok  nevoljama.
Oboljeli ili oštećeni dio našeg tijela ima uz svoj savršeni razbor i svoju do sada neprepoznatu psihu tijela. Psihizam tijela oslanja se na božanski kriterij Neuvjetovane Ljubavi, Cjelovitosti, Jednakosti, Pravednosti, Poštovanja, Odanosti, Jedinstva, Razložnosti i Svrhovitosti. Ako prema nekom od navedenih kriterija svoje opstojnosti neki dio tijela nije od našeg spekulativnog uma prepoznat i poštovan, tijelo  postaje podložno postepenom gubitku svojih izvorno projektiranih sposobnosti i zdravlja. Iskustva suprotstavljena navedenim kriterijima um tijela registrira i slojevito pamti protekom vremena dok se konačno ne oglasi smentnjom a potom bolesnim stanjem koje prepušteno djelovanju stećenih memorija neminovno napreduje u neželjenom pravcu pogoršavajući se protekom vremena. Neželjene osjetilne senzacije i disfunkcije nisu prepoznate kao poziv tijela na spoznaju njihovog uzroka. Konačno nitko nas nije obrazovao da zov tijela doživimo kao zahtjev za uvidom u svoje Ja i promjenom ponašanja prema sebi samima kao i prema okolnom svijetu.
Stavom, da nam zdravlje samo po sebi mora biti ili da ga u krajnjem slučaju možemo dati u ruke liječniku kojega je društvo za takovo stanje delegiralo, oduzeli smo sebi mogućnost uvida u svoj problem kao i mogućnost osobnog pristupa mogućem riješenju. No oduzeli smo sebi i svaku mogućnost da prepoznamo UM tijela kao i  psihu tijela.
Ako pretpostavite da bi uzrok oštečenju ili smanjenoj funkcionalnosti tijela ili nekog organa mogao biti upravo zapostavljanje njegove Umne dimenzije i psihizma, otvorili ste mogučnost testiranja takove mogučnosti i potom osmišljavanja jednog od novih terapijskih sredstava.  Taj jednostavan i učinkovit terapijski postupak nazvao sam: Razgovor sa Umom tijela – očitovanje ljubavi.

Uvjerite se sami, napravite pokus
razgovara sa vlastitim tijelom
To je povjerljiv intiman razgovor. Zahtjeva iskrenost, odgovornost, volju za promjenom postojećeg stanja i ponašanja prema svojem vlastitom tijelu.  Istina je da je vaš razbor i vaša špekulativna, svakodnevna volja tek  podstanar a ne vlasnik tijela u kojem stanujete.
Vi koji još nemate iskustava o tome da osim promišljajučeg uma koji se nalazi u mozgu a kojim osječate i donosite odluke, vaše tijelo u svakom svojem organu, u svakoj stanici posjeduje savršen i sveznajući UM sada imate priliku upoznati ga. Do sada je taj UM bio ignoriran i osamljen u isčekivanju da ga prepoznate i pozdravite i poklonite mu dužnu pažnju, izrazite mu svoju ljubav.
Razgovor započnite isprikom tijelu zbog nepoštivanja 'njegovog kučnog reda', nanesene mu štete, zanemarivanja njegove Svrhe i zdravlja te neshvačanja njegove potrebe za vašom pažnjom i ljubavlju. Za Njega je takvo stanje vaše otuđenosti bilo neodrživo, gotovo ravno netrpeljivosti i neprijateljstvu. Bilo je suočeno je sa mnoštvom vaših odluka, izbora kao i navika uperenih protiv Njegove savršene Volje da sačuva vaše zdravlje. Opterečivali ste ga lijekovima, koji budimo iskreni nijednu bolest nisu izliječili.  Koristili ste sintetske dodatke prehrani i industrijsku hranu. Vaše ponašanje i navike nisu bile usklađene sa prirodnim potrebama tijela. Sada mu otvoreno recite da ga volite. Isprika tijelu odnosi se na sva ona događanja koja ste sami svojom voljom uzrokovali a sada ste u razgovoru nabrojili najvažnija, kao i ona na koja niste mogli utjecati a koja su štetila zdravlju tijela.
Obečajte sada tijelu da ćete nadalje voditi o njemu računa kao cjelini kao i o organima koje prepoznajete kao oslabljene kako bi mu omogučili oporavak.
Tijekom razgovora pokušajte sjesti što udobnije, dišući opušteno, ruku i nogu razdvojenih, ruku otvorenoh šaka opušteno položenih svaka na svoju natkoljenicu (ili naslon), dlanova okrenutih prema gore. Osluškujte promjene. Tijelo će se odazvati. Njegov će odgovor uslijediti uz pojavu neke osjetilne senzacije koju prethodno niste osječali. Obično se prvo očituju u rukama no nije nužno. To može biti strujanje u tijelu, zatezanje, ugodna toplina, peckanje, svježina, utrnuće, trzanje mišića, opuštanje, osječaj punine isteznja, širenja, snažnije kucanje srca i razna druga očitovanja koje je teško riječima opisati.

Što osjetilni doživljaji znaće?
Usprkos njihovoj mogućoj različitosti, značenje svih tih osjetilnih promjena u tijelu je jedno te isto. Vaše tijelo ili bolesno tkivo dobilo je priznanje svoje osobnosti i značaja u svakom trenutku vašeg zemaljskog života. Doživjelo je ogromno oslobođenje i obnovljeno, cijelog života isčekivano jedinstvo pokretač je procesa kojemu možete svijedočiti u danima koji slijede. Prva reakcija može biti višekratno ponovljeno zjevanje. Očitovanje ljubavi prema svojem tijelu pokrenuti će procese u tijelu koji nisu bili u potpunosti oslobođeni prethodnim terapijskim postupcima. Ovaj je razgovor promijenio mentalni ustroj vašeg tijela kao cjeline. Mentalni koncepti koji su do sada oblikovali vašu posebnu volju i podjeljenost u odnosu prema tijelu i okolini sad su dobili korektiv kako bi taj odnos postao harmoničan i oplemenjen . novom sposobnošću da prepoznajete put obnove i očuvanja zdravlja.

Boris Cyprýn