Rak dojke

Uzroci, samo-ozdravljanje i prevencija

Svijest o potrebi prevencije raka dojke sve je prisutnija. Na nju zdravstveni sustav intenzivno upozorava. Sve veće pojavnost i smrtnost od ove bolesti ukazuje na činjenicu da je u životu žene sve više faktora koji vode pobolijevanju dojki. No problem je u tome što preventivne medicinske pretrage ukazuju samo na trenutno stanje dok liječenje pa ni prevencija ne otklanja uzroke stanja i nije u stanju vratiti tkivo iz bolesnog u zdravo stanje.
Prevencija koja se zasniva na kliničkim pretragama poput mamografije nudi tek uvid u trenutno stanje dojke. Takvoj prevenciji u slučaju dijagnosticiranja pojave raka ili drugih cističnih ili tumoralnih pojava slijedi operativni zahvat, zračenje ili kemoterapija. Često je rezultat takvih krajnjih zahvata tek produljenje životnog vijeka oboljele osobe za nekoliko godina.
Ako riječ PREVENCIJA još uvijek ima svoje izvorno značenje: 'SPREČAVANJE' ili 'izbjegavanje unaprijed', onda se moramo od aktualne prakse okrenuti potrazi koja ima za cilj otkloniti prve uzroke patogene promjene.
Otvrdnuća pojedinih dijelova dojke svaka žena može sama opipati ako taj pregled čini temeljito. Uvlačenje bradavice vidljivo je pažljivim pregledom u ogledalu. To su tek vidljivi ili osjetilni znaci bolesne promjene. Osjećaj trenutnog probadanja ili boli u dojci znak je da se u njoj događa nešto nepoželjno. Suvišne masne i sierozne nakupine u vezivnom tkivu, kalcifikacije, poremećaji metabolizma u mliječnim žlijezdama i mliječnim kanalima kao i ostale patološke promjene može otkriti liječnik. Da li je to dovoljno a da bi se izbjeglo ono najgore?

Može li prevencija biti blagovremena i unaprijed spriječiti bolesna stanja?

Medicinska dijagnostika još nije dosegla stupanj razvoja u kojem bi temeljito istražila slabosti metabolizma u tkivima kao što su plućne ovojnice, ovojnice grudnog koša i same strukture grudnog koša. Nevoljko pojave kalcifikacija na radiografiji pluća povezuje sa zaliječenom tuberkulozom i kasnijom pojavom slabosti okolnih struktura, na primjer dojke. Sa temeljitom i učinkovitom prevencijom još nismo ni započeli. Nije dovoljno oslanjati se samo na rezultate neophodne medicinske dijagnostike kako bi se spriječilo pogoršanje zdravlja stanja dojke protekom vremena. Prateći rezultate raznih medicinskih analiza liječnik može utvrditi sumnju u postojanje neželjenog procesa u dojci. Ako se radi o sumnji u ozbiljan poremećaj fibromatoznoj ili cističnoj pojavi liječnik će pacijenticu uputiti na radikalnije pretrage, predložiti punkciju i laboratorijsko ispitivanje vrste i svojstva tkiva.
Da li se navedenim postupanjem unosi više svijetla u mogućnosti prevencije? Što tu još ostaje nedorečeno?

Ponovno je potrebno postaviti pitanje: Kako se stvaraju uvjeti za oboljenje? Koje je to znanje potrebno da se spriječi pojava bolesti ili pokrene željeni proces samo-ozdravljanja već oboljelog tkiva?
Sprječavanje ili prevencija pojave bilo koje bolesti uvjetovano je poznavanjem njenih uzroka. Iskustvo ukazuje tek na povezanost pojave bolesti dojke sa fiziološkim kao i faktorima ambijenta:
- slabost plućnog krila i posebno plućne ovojnice na strani bolesne dojke,
- slabost ovojnice grudnog koša kao i strukture grudnog koša,
- slabost pluća, plućnih ovojnica i bronha,
- izvori raznih zagađenja koja izazivaju kronične upale pluća i bronhijalnog stabla,
- trauma izazvana udarcem i povredom dojke,
- problemi u vezi sa dojenjem,
- sintetski umetci i grudnjaci od necjelovitog sintetskog materijala koji dojkama oduzimaju snagu i smanjuju stanični metabolizam ili sprečavaju   prirodno gibanje dojki.

Do uzroka slabosti i pojave bolesti još nismo stigli. Prvi uzroci se kriju u sposobnosti tijela da pamti. Postoji literatura znanstvena kao i komparativna znanstveno-popularna koja govori o svojstvu tijela, organa i stanice da osjećaju i pamte. Takve postavke koje tek oprezno izlaze iz znanstveno-istraživačkih kuloara još nisu prisutne u medicinskoj praksi.
No u području alternative postoje istraživanja i učinkoviti terapijski postupci koji djeluju na području pamčenja tijela i staničnih memorija.O tome govori literatura koju na internetu možete potražiti pod nazivom: ''cell memory cleaning'' ili ''čišćenje staničnih memorija''.
Svojstvo pamćenja jasno je i nedvojbeno dokazano na primjeru vode. O njemu su ispisane mnoge stranice dnevnika i časopisa kao i mnogih web portala. To svojstvo imaju i biljke. No svjedoci smo silne tromosti i rezerviranosti znanstvenika da moć osjećanja i pamćenja pripišu ljudskom tijelu i njegovim dijelovima. Osnovni je razlog takvog ponašanja bojazan da bi priznanjem umnog svojstava tjela umanjio značaj ljudskog uma kojega je sjedište u mozgu. Priznanje postojanja nekog drugog umnog svojstva u čovjeku samom, koje nadilazi mudrost i prevlast koju trenutno uživa spekulativni ljudski um umanjilo bi značaj njegovih umotvorina. Postoji bojazan od priznanja da savršeni ustroj i ljepota ljudskog tijela ipak nije dozvoljeni predmet ovladavanja, manipulacije i nasilja već izvor spoznaje i razumijevanja njegove umne osnove. Strukture moći ove civilizacije na takvu poniznost još nisu prisiljene a kamoli spremne. Za njih je ljudsko tijelo beskrajni izvor profita. No pojedinci na raznim stranama svijeta intenzivno se bave ovim područjem ukazujući na drugačiji, humaniji i učinkovitiji pristup problemu zdravlja.
Apsolutna uspješnost tog pristupa predodređena je sposobnošću otkrivanja vrste memorijskih sadržaja – prvih uzroka upamćenih u stanicama tkiva i tjelesnih tekućina koji uzrokuju osjetljivost i sklonost oboljenjima ili su bili prvi uzroci postojećeg oboljenja.
To su memorije koje su sadržane u tijelu, umu i duhu osobe koje nastaju slijedećim redom:
- osjetljivosti prenesene iskustvima duha iz prijašnjeg života
- naslijeđene osobine po majci ili ocu,
- traumatska iskustva ploda potekla od doživljaja majke ili oca, stečena za vrijeme boravka u majčinoj utrobi,
- iskustva stečena sa roditeljima i okolinom za vrijeme odrastanja,
- memorije potekle od fizičkog ambijenta (hrana, geo-patogeni i utjecaji),
- navike,
- traumatski doživljaji vezani uz osobnu spolnost,
- utjecaj socijalnog okruženja,
- traumatska iskustva sa partnerom i druga.

Moguće je utvrditi što je tijelo upamtilo a protivno je njegovom zdravlju i to daleko ranije nego što se posljedice tog stečenog upamćenog tereta pokažu kao smetnja ili bolest, vidljivi medicinskoj dijagnostici. No bez obzira na trenutak otkrića tih memoriziranih uzroka, njihovim otklanjanjem u bolesnoj dojki ili bilo kojem drugom tkivu započinje proces automatskog samo-ozdravljanja. 
Svaki uzrok – trauma koja dolazi sa doživljajnog plana uma ili tijela otklonjiv je. Spoznaja uzroka dovodi automatski do prestanka njihova djelovanja a svaki bolesni oblik gubeći svoju umnu, stečenu memorijsku osnovu nastanka biva razlučen i njegovi ostaci iz osviještenog tijela izbačeni. To se događa i sa stanicama raka. Takvo, oduvijek Svjesno tijelo u svakoj osobi  spremno čeka da bude prepoznato kako bi pročišćavajući proces samo-ozdravljanja mogao započeti.

© Sva prava pridržana
Boris Cyprýn
Holistički savjetnik i terapijski pratitelj