Uništite covid-19

energijom brojčanog niza Borisa Cyprýna 

 

Oslobodite se virusa covid-19 (SARS-CoV-2) i obnoviti tijelo

Ova je poruka samo-pomoći upućena osobama koje su zaražene ili su preboljele akutnu fazu zaraze virusom covid-19.  Terapijski pristup ovdje prikazan nema nikakvih dodirnih točaka sa stavovima i djelovanjem službene medicine i nema namjeru suprotstavljati se već poticati nove spoznaje medicinske znanosti. Spoznaje ovdje iznesene dio su nastojanja da se nadomjesti nedostatak cjepiva i učinkovitih lijekova koji uništavaju covid-19.

Početkom zaraze oboljela osoba ima povišenu temperaturu, zatim slijede ostale smetnje otežano disanje, bol u prsima, tjelesna slabost, glavobolja i druge. Kada prođe akutna faza upale uzrokovane covidom-19, početni simptomi reakcije tijela na prisustvo virusa postaju blaži. Ostaje tek zamjetna slabost tijela. To je znak da je samoobrana organizma smanjena i nastupa kronična faza bolesti. Virus je tada i nadalje prisutan u tijelu postepeno a ponekad i neprimjetno slabeći ga.

Uništenje virusa covid-19  u zaraženoj osobi izvodi se primjenom vibratorne energije brojčanog niza na uzorku koji pripada oboljeloj osobi. Najpraktičnije uzorak je fotografija. Ovaj je postupak zasnovan na spoznajama bio-osjetilnog istraživanja Borisa Cyprýna o vibratornoj osobinama materije i njenoj primijeni u problemima zdravlja.

Kao i svaki drugi patogeni organizam i virus Covid-19 posjeduje svoj osebujan frekvencijski digitalizirani* potpis ili informaciju o molekularnoj titrajnoj komunikaciji koja odražava ustroj njegove DNK i energiju njegovog opstanka.

                  * svi sustavi koji su izraženi nizom brojeva od 0 do 9 su digitalni sustavi,

Posljedice zaraze covidom-19 kao što su ožiljni procesi koji su se razvili na plućima i u drugim organima ili tkivima zaostaju doživotno''. Ta tvrdnja znanstvenika odražava činjenično stanje utvrđeno pretragama kao i spoznajama medicinske znanosti. Takozvano ''prebolijevanje'' infekcije popraćeno padom tjelesne temperature na normalnu donosi oboljelome privid razrješenja i nepotvrđene pretpostavke o stjecanju imuniteta od ovog virusa. Virus i nadalje ostaje u tijelu.

1. Kako tijelo osloboditi virusa covid-19 (SARS-CoV-2)

Do  sada medicina ne raspolaže lijekom, cjepivom ili postupkom koji bi bio u stanju uništiti virus kojim je tijelo inficirano.

Za osobe koje su zaražene virusom i žele primijeniti ovu metodu uništenja virusa moj je savjet besplatan i krajnje jednostavan. Radi provjere postojanja zaraze covidom-19 potrebno je poslati upit sa priloženom vašom fotografijom i zatražiti kontrolu zaraze. Ukoliko ustanovim da kovid-19 postoji u vašem organizmu odmah ću vam poslati objašnjenje postupka uništenja covida-19 koji obavljate sami. Upit za analizu stanja pošaljite na moj e-mail: cypryn8@gmail.com
Utvrđivanje brojčane vrijednosti životne vibracije covida-19 osnova je terapije. Brzina raspada virusa rezultat je poznavanja zrcalnog djelovanja njegove vlastite životne energije. Ova je metoda potpuno bezopasna, bez potrebe za lijekovima i nema nuspojava.

Postupak uništenja virusa ne iziskuje nikakve materijalne troškove niti izdatke za lijekove.

Vibracijska priroda virusa covid-19

Potpuno uništenje virusa covid-19 postiže se  Cyprýn metodom u roku od tri dana. Postupak iako krajnje jednostavan ,teško je ukratko objasniti. Nazvao sam ga po svojem prezimenu jer nakon upornog traganja nisam uspio pronaći opis postupka identičan ili sličan ovom koji sam osobno osmislio i testirao.  Put do rješenja rezultat je sinteze osobnih i nezavisnih desetljetnih istraživanja i terapijskih iskustava. 

 Prikaz vibracije organske molekule

Sve u svemiru vibrira. Atomi, molekule, jednostavni i složeni organizmi poput virusa, bakterija, gljivica i drugih bića i pojavnosti. Slova, riječi i brojevi kao i nizovi brojeva vibriraju također.  Zadržimo se na brojevima. Kao terapeuta i savjetnik za postizanje cjelovitosti tijela i uma desetljećima se služim bio-osjetilnom analizom patoloških stanja bolesnih osoba kao i utvrđivanjem uzročnika bolesti i njihovim otklanjanjem. Svaka vrsta patogena (virus, bakterija i drugi) emitira samo sebi osebujnu vrstu energije ili životnog titraja. Ta se životna energija ili frekvencija titraja može iščitati i prikazati brojčanim nizom. Taj pak brojčani niz sam za sebe ima istovjetnu energetsku vrijednosti kakvu ima patogeni izvor radijacije kojega je brojčani niz preslika.

Brojčani izraz vibracije covida-19 razlikuje se od vrijednosti svih do sada poznatih virusa koji su kroz povijest napadali ljudski organizam.

Utvrđivanje brojčane vrijednosti životne vibracije virusa COVID-19 (SARS-CoV-2).  osnova je njegovog uništenja.

 

Postupak

Prema test-postupcima koje sam do sada obavio proces uništenja virusa covid-19 traje tri dana ili 72 sata od trenutka kada na tijelo usmjerite zrcalno suprotnu energiju životnoj energiji svojstvenoj virusu covid-19. Zrcaljenjem vibracije životne energije (izražene brojčanim nizom) virusa COVID-19 na sam virus koji je prisutan u tijelu zaražene osobe, poništava se životna energija virusa i on nestaje. Umjesto na oboljeloga brojčani izraz životne energije virusa postavlja se na 'posrednika same osobe' – na njegovu fotografiju. Fotografija osobe u vibratornom smislu ima istu vrijednost kao i živa osoba koju fotografija predstavlja. Dakle osoba = njena fotografija. Ako na fotografiju bolesne osobe djelujemo brojčanom vrijednošću vitalne snage uzročnika zaraze rezultat će biti uništenje uzročnika, Nije poželjno duže ga zadržavati na fotografiji od 72 sata. Kod osoba sa akutnom upalom i povišenom temperaturom prvi dokaz nestanka upale izazvane covidom-19 ove promjene je pad tjelesne temperature na ili oko 36,4°C već prvog dana. Slijedi povlačenje i nestanak drugih simptoma akutne upale.

Medicinska skrb za sada nema učinkovitog lijeka niti cjepiva koje bi bilo u stanju odstraniti virus iz tijela oboljele osobe. Kako biste mimo osjećaja vlastitog tijela provjerili uspješnost predloženih terapijskih postupaka, uputno je učiniti medicinske pretrage prije i poslije vremena primjene ovih terapijskih postupaka:

  • Kapaciteta pluća – spirometrijski nalaz
  • Analizu urina – urinokultura
  • Analizu krvi
  • Izmjeru tjelesne kondicije
  • Drugi nalaz koji smatrate važnim za procjenu uspješnosti terapije i terapijskog savjetovanja.

Poželjno je da se prvo i drugo mjerenje obave u istom laboratoriju.

  2. Kako osloboditi tijelo posljedica zaraze virusom covid-19

i obnoviti oštećenih tkiva, organe i tjelesne funkcije kakve su postojale prije infekcije virusom.

Potrebno je iz tijela izbaciti otpad: uginuli virus i otpatke metabolizma virusa kao i mrtve stanice oštećenih organa. Uništenje covid-19 ne dovodi samo po sebi do obnove oštećenih organa kakvu bismo očekivali kod virusa prirodnog porijekla. Covid-19 je rezultat čovjekovog zahvata i promjene genetske strukture virusa izvedene u laboratoriju. Imunosni  mehanizam tijela takav modificirani ne-prirodni virus ne prepoznaje kao dio prirode i nema za njega obrambeni odgovor. Modifikacijom snjegove molekularne strukture virus je izgubio dio svoje prirodne cjelovitosti. Njegova je stoga težnja da se ponovno ocjelovi naglašena. Stoga je njegova agresivnost da postigne cjelovito stanje daleko veća u usporedbi sa cjelovitim virusom iz prirode kojemu je dovoljno da zadovolji prirodnu težnju za održanjem svojeg života i za razmnožavanjem svoje vrste. Razorna snaga modificiranog virusa je stoga višestruko naglašena.

Dok uništenje prirodnog virusa kao uzročnika oštećenja tkiva omogućava samo-obnovu oštećenih tkiva i organa, uništenje modificiranog virusa samo po sebi nije dovoljna podloga za samoobnovu oštećenih tkiva.

Jednako kao što tijelo zaražene osobe ne prepoznaje laboratorijski modificirani virus ne prepozna niti otpadne tvari koje su rezultat metabolizma neprirodnog modificiranog virusa. Čim se prije uoči zaraza i obavi postupak uništenja virusa, manja će biti  količina otpada kojeg tijelo ne prepoznaje i nije u stanju samo izbaciti. Time su blaže i posljedice po funkcionalnost organizma i brži je proces njegove samo-obnove. Mrtve stanice svojih oštećenih organa tijelo koje nije zaraženo covidom-19 redovito prepoznaje kao otpad i postepeno ga iz sebe izlučuje. Problem je sa izlučivanjem mrtvih virusa i otpada metabolizma virusa covid-19. Tijelo te tvari ne prepoznaje jer ne potječu iz prirode već su rezultat genske modifikacije na SARS-CoV-2 izvedene u laboratoriju. Bio-senzorijalnom je analizom ustanovljeno da relativna snaga adhezije (prianjanja) necjelovitih tvari običnog organskog otpada (poput kemijskih dodataka u prehrani i sastojaka hrane osiromašene preradom), uz žive stanice ljudskog organizma iznosi prosječno 40/100. Međutim relativna snaga adhezije otpada nastalog uništenjem covid-19 kao i otpada koji je taj virus proizveo za života u zaraženom tijelu izuzetno je velika 90/100.

Nedostatak cjelovitosti virusa izazvane genetskom modifikacijom kao i otpada nastalog metabolizmom Covida-19 u tijelu snažno iscrpljuje organizam zaražene osobe. To se događa stoga što Covid i proizvodi njegovog metabolizma teže vratiti svoju prirodnu cjelovitost kakvu su posjedovali prije modifikacije.

Potrebno je provesti poseban postupak za ocjelovljenje otpada zaostalog nakon uništenja covid-19 virusa. Tek kada su te otpadne tvari ocijelovljene tijelo ih prepoznaje kao otpad i iz sebe izbacuje. Nedostatak prirodne cjelovitosti čini virus covid-19 naglašeno agresivnim.

Postupak za ocjelovljenje otpada Ocjelovljenje necjelovitih tvari koje tijelo sadrži moguće je postići mentalnim postupkom koji u otpadu čisti one memorije (sjećanja materije) koje su materiju stvorile necjelovitom a to su memorije volje čovjeka i memorije ambijenta, odnosno sredstva kojim je izvršena modifikacija DNK molekule te socijalnog okružejnja. Taj je postupak programiran kao rezultat shvaćanja dokazane istine izražene postulatom: memorija=materija. Prognoziram da je za takvo čišćenje tijela potrebno izvesti ponavljanjem istovjetnog postupaka svaki drugi dan po jedan, ukupno najmanje šest puta. Konačni broj ponavljanja ove vrste osjelovljenja otpada čišćenjem memorija koje otpad sadrži, ovisi o starosti zaraze i o stanju organa koji su oštećeni zarazom. Taj je postupak sveobuhvatan jer zahvaća i razrješenje i drugih kroničnih stanja koja su prethodila zarazi covidom-19. Ovom terapijskom postupku nije potrebna pomoć lijekova.

Paralelno sa uputom za terapijskim postupanjem koje izvodite sami, dobivate uputu kako zbog navale otpada održavati bubrege, slezenu i limfni sustav u optimalnom radnom stanju. Regeneracija  tjelesnih funkcija i snage postiže se nakon proteka 20 do70 dana, ovisno o dobi oboljeloga i trajanju zaraze. Za ovo savjetovanje i praćenje napretka očekujem primjerenu nagradu.

 

Informacije o terapijskom postupanju kao i biosenzorijalnu analizu stanja organizma možete zatražiti na moj e-mail: cypryn8@gmail.com neophodno je e-poruci priložiti vašu fotografiju putem koje se izvodi analiza stanja organizma.

 

Boris Cyprýn -  autor metode

Desetljećima se bavim istraživanjem uzroka bolesti, činiocima od kojih ovisi zdravlje i dugovječnost a izvan okvira i spoznaja koje nudi zdravstvena struka i medicinska naobrazba. Moje analitičke bio-osjetilne sposobnosti koje sam kroz desetljeća razvijao omogućuju mi da utvrđujem stanje vitalne snage pojedinih dijelova tijela, utjecaj raznih čimbenika zdravlja a posebno prisutnost uzročnika koji dovode do narušavanja zdravlja. Opširnije o iskustvima i mojoj terapijskoj metodi čišćenja tjelesnih memorija na www.zdravljejeuvama.eu