Osteoporoza i osteopenija

U tekstu najave 5. hrvatskog kongresa o osteoporozi koji se upravo održava u Rovinju, navode se alarmantni podaci o zdravlju kostiju ženske populacije u Hrvatskoj:
250.000 žena oboljelih od osteoporoze (degenerativna bolest koju karakterizira gubitak kalcija, čvrstoće i elastičnosti kostiju te sklonost prijelomu i eroziji kosti u kasnijoj životnoj dobi)
400.000 žena kod kojih je zabilježena osteopenija ( smanjena gustoća koštanog tkiva koja prethodi osteoporozi).
Naveden je također podatak da se u Evropi svakih 30 sekundi dogodi jedan osteopatični prijelom kosti od čega se 30 do 50% prijeloma odnosi na kralježnicu. Oba stadija oboljenja su u stalnom porastu uz sve veću pojavu invalidnosti i smrti kao posljedice.
Kongres kao jedan od značajnih ciljeva spominje ''reviziju postojećih smjernica za dijagnostiku i liječenje''.

O uzrocima

Zašto medicinska znanost i praksa još nisu ovladale liječenjem ovih bolesti i zašto se ona i dalje širi?
Odgovor na to pitane ostavljam vama nakon što pročitate cijeli članak.
Kao promotor i terapijski savjetnik prirodnog pristupa zdravlju želim vas upozoriti na uzroke navedenih bolesti kostiju kao i na činitelje koji posebno žensku populaciju danas čine posebno osjetljivom na ove probleme. Želim vas također upoznati sa prirodnom metodom povratka vaših kostiju u zdravlje kao i načinom prevencije koju možete sami primijeniti kako bi izbjegli navedene posljedice, invaliditet, radnu nesposobnost i velike troškove medicinske njege kao posljedice.
Pođimo od utvrđivanja samog uzroka.
Medicina kao uzrok obiju bolesti navodi poremećaj metabolizma kalcija i fosfata. Za holistički (cjelovit) pristup zdravlju to nije uzrok već tek posljedica, opis stanja u našem tijelu koji jesu bolest sama. I nadalje stoji pitanje – uslijed čega dolazi do navedenog poremećaja? Ovdje medicina posustaje i ne nalazi učinkovit odgovor. To pokazuju i rezultati pokušaja liječenja. Ono se svodi na usporavanje tijeka bolesti.
No spomenimo najprije jednu povijesnu činjenicu važnu za razumijevanje pojave. Prije završetka drugog svjetskog rata u Japanu osteoporoza je bila nepoznata. Nakon rata i otvaranja Japana prema svijetu, ponajprije pod utjecajem USA, nastupile su promjene u kulturi prehrane koja se očitovala u uvođenju potrošnje kravljeg mlijeka, mliječnih proizvoda i prerađevina te drugih proizvoda visokog stupnja prerade. Danas je u Japanu prisutnost osteoporoze gotovo izjednačena sa njenom učestalošću u drugim zemljama zapadne kulture prehrane.
Spoznaja koju su prihvatili napredni nutricionisti kao i neki napredni liječnici tvrdi: mlijeko uz sol, šećer, rafinirano brašno i ljuštenu rižu čine skupinu nazvanu 'pet bijelih otrova'. Ovi proizvodi uzrokuju slabljenje organizma i mnoge poremećaje. No još je uvijek u medicinskoj i nutricionističkoj praksi vladajuće shvaćanje i ponašanje takvo da zanemaruje većini nedostupnu ili zanemarenu spoznaju: mlijeko blokira u ljudskom tijelu i kostima ugradnju kalcija kao osnovnog elementa koštane građe. Kod djece ta je apsorpcija kalcija iz mlijeka svedena na 32%, kod odraslih ona pada na 0%. Kada završi proces rasta čovječjeg tijela, konzumiranje kravljeg mlijeka, čija je kiselost veće od kiselosti ljudske krvi, dovodi do obrnutog procesa. Povećana kiselost krvi otapa kalcij  kostiju. Sjetite se primjera ljuske jajeta koja se otapa u limunovom soku. Proces je u biti isti. U blažem obliku i dugoročnije djeluje kiselost krvi uzrokovana konzumom mlijeka na ljudske kosti.
Ekskluzivno i svima razumljivo: Kravlje mlijeko priroda je namijenila brzom rastu teleta (godina dana) a ne odrastanju čovjeka (25 godina). Memorija svrhe brzog rasta kojom kravlje mlijeko osigurava teliću da postane samostalno i cjelovito kao biće, u ljudsko tijelo unosi memoriju naglog rasta (upalu, kiselost i širenje tkiva) čovjeku neprimjerenu. To se posebno pogubno odražava za zdravlje žena koje su i onako po prirodi svog spola izložene cikličkom širenju tjelesnih tkiva tijekom mjesečnice.Tada se u njihovom tijelu stvara upalno stanje koje uz konzumiranje mlijeka doseže razmjere koje tijelo ne može podnjeti bez posljedica a one su mnogobrojne. Takva prehrana dovodi do niza smetnji i osjetljivosti kod djece a kod odraslih uništava koštanu strukturu, izaziva pojavu cisti, oštećenje endokrinih žlijezda, nakupljanje celulita i fibromatoznog tkiva pa sve do degenerativnih promjena.
Kako pokrenuti proces samo-ozdravljanja kostiju
Najvažnija od svega je spoznaja stečena nezavisnim istraživanjem i dugogodišnjom terapijskom praksom, potvrđena izvještajima oboljelih koji su primijenili Cyprýn Metodu samo-ozdravljanja: svako tkivo pa tako i koštano iako oboljelo trajno pamti svoje cjelovito – zdravo stanje. No sna tkiva pa tako i kosti pamte i sve utjecaje u prošlom vremenu koji su doveli do njihove bolesti. Ova metoda razlikuje sedam vrsti u njima upamćenih izvora zagađenja. Ako se iz kostiju očiste svi oblici pamćenja koji su doveli do njihove slabosti ili bolesti stvoreni su uvjeti za njihovu brzu regeneraciju, upravo iz razloga što trajno pamte svoje izvorno zdravo stanje. Metoda podučava jednostavan postupak čišćenja staničnih memorija odnosno upamćenih sadržaja koštanog tkiva koji su uzrokovali bolesno stanje. Kada se iz koštanog tkiva otklone nasljedne memorije i one stečene tijekom života, koštano tkivo samo započinje proces ponovne samo-izgradnje i ugradnje svih onih sastojaka iz hrane i okoline koji su mu tijekom prošlosti nedostajali. Taj se proces odvija velikom brzinom i stoga ga je potrebno podržati. Kod mladih osoba laboratorijski nalazi pokazuju normalno stanje koštane mase već 5 dana nakon obavljenog čišćenja memorija. Kod odraslih nakon 15 dana. No novo sagrađena struktura kostiju je još nestabilna.
Očuvanje regeneriranog koštanog tkiva
Upute za samo-ozdravljanje kostiju su nužno sveobuhvatne. Uključuju i obnovu drugih organa, žlijezda, tjelesnih tkiva i tekućina koji su svojom slabošću direktno ili indirektno sudjelovali u gubitku vitaliteta kostiju. Važan sastavni dio uputa su promjene prehrambenih navika i izbor hrane koje treba poštivati zauvijek.  
I prije nego zatražite besplatnu analizu stanja svog organizma učinite odmah nešto za sebe i svoje kosti. Odrecite se kravljeg mlijeka i proizvoda koji ga sadrže. Vaše zdravlje i život su važniji. Smanjite učešće u prehrani i ostalih necjelovitih i sastojaka čija je kiselost naglašena (PH faktor manji od 7 kiselog je karaktera), povećajte učešće u prehrani sastojaka lužnatog karaktera (vrijednosti veće od PH 7). 

Boris Cyprýn
/ Sva prava pridržana

/ objavljeno 26.03.2009. na portalu zena.hr/