Je li u ekspanziji svemir ili ambicije naše civilizacije?


.  U ljudskom tijelu prepoznajemo ekspanziju ili yin kao upalu ili širenje tkiva i povećanu tjelesnu temperaturu – pojačani metabolizam a skupljanje ili yang kao zastoj metabolizma i funkcija, ukrućivanje tkiva koju prati temperatura niža od prosjeka. Prosječno zdravo ili normalno stanje organizma nije ništa drugo doli blago prevladavanje jedne od tih energetskih obilježja.

   U jednom svom dijelu koje govori o duhovnosti Michio Kushi, danas vodeći makrobiotičar veliča princip ekspanzije kao vrhunac dosega duhovnosti. Znanstvenici već čitavo stoljeće govore da je svemir u ekspanziji. Nisu li to ipak netočne tvrdnje čiji promotori zaboravljaju osnovne zakonitosti prirode i svemira. Yin ili širenje kao i yang ili skupljanje tek su dijelovi cjeline. Dok u jednom dijelu materije ili ambijenta prevladava yin u drugom sa kojim je prvi u su-odnosu mora se pojaviti yang. Samo takvo tumačenje objašnjava harmoniju univerzuma u neprekidnom gibanju. Što se pak duhovnosti tiče, tvrdnja da je ekspanzija (yin) vrhunac dosega duhovnosti, rezultat je spoznajnog dosega onih koji duhovnost zaista povezuju sa dimenzijom duhova, dostignutom molitvom ili meditacijom koja u osobi uzrokuje ekspanziju i mogućnost spoznaja i akcija koje su u tom stanju moguće.
   No vratimo se temi zdravlja. Primjer kirurških zahvata filipinskih iscjelitelja, kojima sam osobno prisustvovao dokazuje ograničenost djelovanja ekspanzije. Oplemenjeni dimenzijom duhova prizvanih molitvom, njihove ruke pronalaze bolesna mjesta, prodiru u tijelo bolesnika i vade krute oblike i izolirane forme tumora, kalcifikacija, cisti i slične yang bolesne tvorevine. Ali ne mogu liječiti ekspanzivne oblike bolesti kao što su kronične i akutne upale i difuzne tumoralne oblike. Osim toga takvo je stanje djelotvorno i izdrživo za organizam operatora samo dva a najviše tri sata, što također ukazuje na nesavršenost i nesklad stanja ekspanzije usprkos zadivljujućoj učinkovitosti. Pa zar je ekspanzija vrhunski doseg duhovnosti?
   Vrhunskim dosegom može se jedino nazvati stanje u kojem vlada i djeluje sveznanje i ona ista harmonija i jedinstvo svojstvena prirodi samoj.
Ono što nadmašuje ''duhovnost'' je poznavanje Stanja Jedinstva u Sveumu ili jedinstva sa principom Univerzalne Svijesti. No o tome u jednom od budućih članaka na Grombol.com-u.

© Sva prava pridržana
Boris Cyprýn
Holistički savjetnik i terapijski pratitelj