Bol u leđima – govor je vaših bubrega


13. ožujka je proglašen svjetskim danom bubrega. Eto prigode da upoznate neka praktična terapijska iskustva vezana uz očitovanje stanja zdravlja vaših bubrega. Ono što je još važnije, potrebno je da upoznate govor bubrega kako biste kod sebe ili vama bliskih osoba mogli prepoznati znakove koji upućuju na potrebu aktivne brige kako bi se stanje zdravlja bubrega popravilo i smetnje otklonile. Nabrojimo ponajprije simptome koji mogu ukazivati na loše stanje bubrega a izvan onih utvrđenih liječničkom dijagnozom:
- bol u pojasnom dijelu leđa,
- učestalo mokrenje danju,
- mokrenje noću,
- tamne linije podočnjaka,
- povećani krvni pritisak,
- pretilost i nadutost trbuha.
- oteknuće gležnjeva.
Činjenica je da medicina ove simptome rijetko povezuje sa stanjem bubrega. Isto je tako činjenica da medicinske intervencije i lijekovi tek olakšavaju moguće tegobe pacijenata ili se bave posljedicama slabosti bubrega u cilju da produže životni vijek ugrožene bolesne osobe.
Nekoliko riječi o uzrocima slabosti bubrega neće biti na odmet. Bolje sagledavanje mogućih uzroka otvara put njihovom otklanjanju i vračanju bubrega u njihovo izvorno zdravo stanje.
Evo tek nekoliko uzroka:
- Dugotrajna upala i slabost lijevog ili desnog plućnog krila dovodi do upale bubrega najčešće sa iste loijeve ili desne strane tijela.
- Virusna upala i dugotrajna slabost jetre dovodi redovito do slabosti desnog bubrega kojemu jetra oduzima energiju kako bi mogla sama sebe održati u normalnoj funkciji.
- Pretjerana konzumacija alkohola a posebno svih pića tamne boje i gaziranih napitaka dovodi do prekomjernog opterećenja bubrega. Neposredna je posljedica bol u leđima slijedećeg jutra, izazvana opterećenjem bubrega.
- Naglašena potrošnja kravljeg mlijeka i mliječnih derivata stvara kiselo (upalno okruženje u krvi) Bubrezi koji su prisiljeni takvu krv filtrirati izloženi su također upali i slabljenju.
- Navika povećanog konzumiranja tekućina, mimo potrebe na koji ukazuje osjećaj žeđi pogrešna je. Prevelika količina tekućine u tijelu opterećuje bubrege i smanjuje njihovi sposobnost filtracije krvi.
Prirodna medicina nudi mogućnost ozdravljanja bubrega kao i ostalih organa od kojih njihovo zdravlje ovisi. Najefikasniji način je otkrivanje i otklanjanje utjecaja i upamćenih sadržaJa koji su uzrok njihove slabosti. Potrebno je znati da oštećenje organa nije nepovratna šteta i da je strukturu i funkcionalnost bubrega moguće potpuno obnoviti ako se pristupi postupku čišćenja sadržaja upamćenih u bubrezima i njegovoj DNK strukturi. 
© Sva prava pridržana
Boris Cyprýn
Holistički savjetnik i terapijski pratitelj