Žedna voda

Vrlo često se u receptima za pripremu zdravog soka ili ozdravljujućeg pripravka preporuća korištenje destilirane vode. No nažalost nepoznata je činjenica da procesom destilacije, voda gubi svoj prirodni sastav a time i prirodnu cjelovitost. Destilacijom voda postaje čisti kemijski spoj H2O bez mnogih sastojaka kojima se odlikuje kada čini dio prirode.  Tvrdnja da je destilirana voda idealna za ljudsko zdravlje nije istinita. Destilirana voda ne ćini dio prirode. Sve tvari iz zraka koje prirodno obogaćuju vlagu koja tvori oblake, kišnica, sve otopljene tvari iz zemlje i minerali iz stijena kroz koje voda prolazi obogaćuju vodu prije nego što postane prirodna izvorska ili bunarska voda. Destilacijom se sastojci i prirodna svojstva vode gube. Destilirana voda nije više ni hranjiva niti osvježavajuća za tijelo, za razliku od prirodne ili izvorske vode. Isto vrijedi i za desaliniziranu vodu kao zamjenu za prirodnu pitku vodu.
Prije dvadesetak godina prepoznata je sposobnost vode da pamti različite vrste utjecaja. Ne samo one materijalnog već i mentalnog zagađenja. Brojni su dokazi, a najpopularniji  su rezultati testova Dr. Masaru Emotoa koji pokazuju kako voda reagira na izraze ljubavi ili mržnje ili razne vrsti glazbe, tvoreći potom smrznuta lijepe i pravilne ili nepravilne kristalne forme sve do bezobličnih, odgovarajući tako na komunicirane joj poruke. 

No ni to još nije sve o vodi!
Većina  filtera za vodu koji se koriste u domaćinstvu djeluju loše na kvalitetu vode.  Do tog zaključka sam došao prateći rezultate napora pacijenata da ovladaju prehranom koja im je bila savjetovana da pomogne njihove napore za postignuće ozdravljenja. Iako je hrana koju su kupovali bila kvalitetna, koliko su okolnosti dozvoljavale, oporavak organizma bio je spor i nedovoljan. Kada sam saznao da vodu za piće i kuhanje filtriraju problem je bio riješen. Ili vodu uopće nije trebalo filtrirati jer je bila neškodljiva ili se prešlo na korištenje kupovne izvorske vode. Oporavak tijela je nadalje bio progresivan uz sve ostale terapijske savjete i uputstva koja čine sastavni dio Cyprýn Metode Čišćenja tjelesnog pamćenja. To me navelo na daljnja istraživanja koja su dovela do slijedećih zaključka:

  • Destilacijom ili desalinizacijom voda gubi svoj prirodnu sastav i svoju prirodnu strukturu koju je imala prije intervencije čovjeka.
  • Destilirana voda pamti svoju prirodnu cjelovitost ( integritet) iz vremena prije destilacije. To sjećanje vode na njeno prirodno porijeklo ostaje kontinuirano aktivno.
  • U destiliranoj se vodi aktivira njeno pamćenje oduzete cjelovitosti i težnja vode da se vrati u svoje izvorno stanje.
  • Tim postupcima osiromašena voda postaje agresivna. Osiromašena voda čeka svoju priliku da ponovno stekne svoj izvorni integritet u dodiru s organskim ili druge vrste okruženjem.
  • Konzumirana, osiromašena voda tijelu oduzima one tvari koje su joj filtracijom ili desalinizacijom oduzete kako bi ponovno postala cjelovita.
  • Umjesto da ta voda tijelo osvježava i održava njegov metabolizam ona ga spušta na razinu svoje necjelovitosti. Zaključak je da osiromašena voda 'ispija' ljudsko tijelo.
  • Osiromašenje vode uzrokuju oni filtri čija je aktivna (filtrirajuća) tvar je dobivena izdvajanjem iz cjelovitih tvari kemijskom obradom iz prorodnih materijala.
  • Prirodni aktivni ugljen i prirodni silicijski pjesak bez drugih dodataka jedini su filtri koji vodi oduzimaju samo one tvari koje voda ne prepoznaje kao svoj prirodni sastojak.

Ovo moje otkriće o fenomenu cjelovitosti materije ne odnosi se samo na vodu već jednako na niz materijala koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu. Fenomen pamćenja cjelovitosti materije lako može biti testiran laboratorijskim i drugim sredstvima što odbascuje svaku eventualnu sumnju u vjerodostojnost ovog otkrića. Kao terapeut, analitičar  i istraživač stičem uvid u područja obilježena umnim svojstvom materije. Terapijski sustav koji sam nazvao Čišćenje Tjelesnih Memorija je alat samo-ozdravljanja namijenjen osobama koje su u potrazi za zdravljem i osobnim usavršavanjem. Upravo zbog rezultata mojih istraživanja na području mentalnih svojstava materije Čišćenje Tjelesnih Memorija se dokazuje kao postupak samo-ozdravljanja nenadmašne terapijske učinkovitosti.
Otkriče umnog svojstva organske i anorganske materije nudi revolucionarne spoznaje za praktičnu primjenu u cilju poboljšanja ljudskog zdravlja, očuvanja cjelovitosti hrane, vode i okoliša.
Više o tjelesnoj memoriji i psihizmu tijela možete pročitati na www.zdravljejeuvama.eu

Boris Cyprýn